LOVAH

De Landelijke Organisatie Van Aspirant Huisartsen (LOVAH) behartigt de belangen van huisartsen in opleiding, deze bestaat uit acht regionale organisaties, waaronder natuurlijk in Leiden.

De LOVAH Leiden kent een bestuur bestaande uit artsen in opleiding tot specialist (aios) die hun opleiding volgen aan de Huisartsopleiding Leiden met de volgende primaire doelen:

  • belangen behartigen van de Leidse aios
  • het bespreken van aan het instituut gebonden onderwerpen
  • het signaleren van thema's welke niet regionaal zijn gebonden.

Dit brengt een zeer nauw contact tussen de huisartsopleiders en het LOVAH Leiden-bestuur met zich mee welke onder andere bestaan uit het vervullen van functies die betrekking hebben op de opleiding van de huisartsen in spe. Deze functies bevatten ondermeer een plaats in de verschillende stuurgroepen met betrekking tot de lijnen en blokken van de opleiding en met betrekking tot het nieuwe curriculum, maar ook een plaats in de sollicitatiecommissie. Zodoende kunnen onder andere problemen en knelpunten snel besproken worden, waarbij de LOVAH Leiden opkomt voor de belangen van de aios.
Ook kunnen zo onderwerpen die voor de Leidse faculteit van belang zijn worden besproken, zoals bijvoorbeeld de verloskundemodule, co-assistenten in de praktijk of promotie van wetenschappelijk onderzoek.

Onderwerpen die niet alleen regionaal van belang zijn, maar ook landelijk zijn weerslag hebben, worden besproken in de Landelijke Opleiding Voor Aspirant Huisartsen (LOVAH). Als voorbeelden kunnen de CAO (salaris, werktijden, compensatie, zwangerschapsverlof) en de discussie over kledingvoorschriften worden gegeven. Daarbij wordt er momenteel onderling de zorg over de toekomst van het huisartsenvak gedeeld en wordt er actief overleg gevoerd met onder andere het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

LOVAH Leiden, een bestuur voor aios door aios!