Deeltijd

In Leiden is het mogelijk de huisartsopleiding in deeltijd te volgen, behalve de opleidingsperiode in het ziekenhuis. Dit moet voltijds gevolgd worden. De consequenties van het in deeltijd volgen voor de duur van de opleiding en het opleidingstraject staan beschreven in de onderstaande regeling. Als je de opleiding in deeltijd wilt starten is het belangrijk dit tijdig (voor de koppelingsprocedure) aan het secretariaat Huisartsopleiding door te geven.

Regeling Werktijden, arbeidsduur, vakantie en verlof in de Huisartsopleiding Leiden