Selectiecommissie

Gesprekspunten ter voorbereiding op selectiegesprek

Onderstaande gesprekspunten zijn gebaseerd op het selectiereglement van de Huisarts, Verpleeghuisarts en arts verstandelijk gehandicapten Registratie Commissie (HVRC).

1. Motivatie voor het vak
 • houding ten opzichte van huisartsenvak
 • ideeën over werken met mensen en zelf functioneren als huisarts
 • visie op de functie van ziekte en problemen voor de patiëntvisie op samenwerking met andere disciplines
2. Oriëntatie op huisartsgeneeskunde en huisarts-zijn
 • wijzen en zich oriënteren op het vak (lezen, praten, schrijven); resultaten hiervan
 • activiteiten tijdens de studie die wijzen op huisartsgeneeskundige belangstellingen (adoptie, keuze-coschap, stages, onderzoek, bijbaan, cursussen of symposia, organisatorische activiteiten, disputen)
3. Relevante werkervaring voor de opleiding
 • patiëntgebonden werkzaamheden op het gebied van huisartsgeneeskunde, aanverwante vakgebieden, eerste lijn (deze volgorde)
 • wetenschappelijk onderzoek
  N.B.: het gaat om werkervaring na de studie
4. Persoonlijk functioneren
 • persoonlijke eigenschappen met het oog op de functie van hulpverlener (gepaste betrokkenheid, verantwoordelijkheidsgevoel, gezonde nieuwsgierigheid naar wat mensen drijft, flexibiliteit, tolerantie, assertiviteit, zelfrespect)
 • omgaan met kritiek
 • functioneren in moeilijke situaties
 • nevenactiviteiten en hobby's die getuigen van inzet voor anderen
5. Opleidings- en leeraspecten
 • wijzen van zich oriënteren op de opleiding; resultaten hiervan
 • kunnen benoemen van leerpunten en ideeën over hoe daaraan te werken
 • zich toetsbaar kunnen en willen opstellen
 • bekendheid met en houding t.o.v. onderwijsmethoden, bedoeld voor het kritisch kijken naar eigen functioneren
6. Toekomstbeeld als huisarts
 • beeld van eigen functioneren na de opleiding kunnen schetsen (wijze van werken, visie)
 • beeld van toekomstige werksetting van voorkeur met type(n) patiënten, streek, combinatie met andere levenssferen
7. Beheersing Nederlandse taal
 • een zodanige beheersing van de Nederlandse taal dat met vrucht de opleiding kan worden gevolgd.