Huisarts worden

In de driejarige opleiding tot huisarts wordt de arts in opleiding tot specialist (aios) voorbereid op het huisartsenvak. Het leren in de huisartsenpraktijk staat centraal in het eerste en derde jaar. In het tweede jaar zijn er stages in het ziekenhuis, een verpleeghuis en een GGZ-instelling. Naast het leren in de praktijk is er één dag per week onderwijs op het instituut.

De opleiding is een competentiegerichte opleiding. Een competentie is de geïntegreerde toepassing van kennis, vaardigheden, attitude, eigenschappen en inzichten tijdens het beroepsmatig functioneren.

Het vak van huisarts kan men op veel manieren uitoefenen. Zelfstandig gevestigd, in loondienst of als waarnemer, in een solo- of groepspraktijk, fulltime of parttime, binnen of buiten de stad.

 

Reglementen