De huisartsopleiding

De medische vervolgopleiding tot huisarts is gevestigd in Leiden en op de LUMC-Campus in Den Haag. Vanaf beide locaties kun je als aios hetzelfde onderwijsprogramma volgen.

De huisartsopleiding LUMC beslaat drie jaar.
Het onderwijsprogramma ondersteunt het leren in de praktijk waarin een aios wordt getraind om de competenties van de huisarts eigen te maken. In het eerste jaar van de opleiding werkt en leert een aios in een huisartspraktijk onder begeleiding van een huisartsopleider. Het tweede jaar is een stageperiode op andere plekken, zoals de SEH van een ziekenhuis, de geestelijke gezondheidszorg en een verpleeghuis. Vervolgens werkt een aios weer in een huisartspraktijk.

Vanaf de start van de opleiding en vooral in de tweede helft, worden specifieke accenten gelegd op het lokale karakter van Leiden en Den Haag. Kenmerken en ontwikkelingen in de lokale samenleving worden vertaald naar het onderwijsaanbod, zodat het onderwijs actueel is en zoveel mogelijk aansluit bij de praktijk van de huisarts in opleiding. 

Klik rechts in het menu voor meer informatie over de huisartsopleiding van het LUMC, over onze missie en visie, de inrichting van de opleiding en hoe word ik arts in opleiding tot specialist huisartsgeneeskunde? Verder is er meer informatie over de docenten, opleiders en instellingen van ons opleidingsinstituut beschikbaar.

Binnen de huisartsopleiding zijn regelmatig vacatures

Heeft u interesse om als docent of opleider aan de slag te gaan bij de huisartsopleiding, stuurt u dan gerust een open sollicitatie naar het secretariaat huisartsopleiding@lumc.nl.

Lees in onderstaand document meer over de huisartsopleiding LUMC.