prof. dr. M.E. Numans

Afdelingshoofd PHEG / Directeur LUMC Campus Den Haag / Hoogleraar

Vakgebied(en)


Introductie

Dr. Mattijs Numans is sinds 1 oktober 2013 Hoogleraar Huisartsgeneeskunde en hoofd van de afdeling Public Health en Eerstelijns Geneeskunde (PHEG) van het LUMC. 

Drie jaar eerder werd hij bijzonder hoogleraar ‘Innovatie en Kwaliteit van de Academische Werkplaatsfunctie Huisartsgeneeskunde’ bij de afdeling Huisarts‐ en Ouderengeneeskunde van VUmc, Amsterdam. Hij was 25 jaar verbonden aan het Julius Centrum van het UMC Utrecht, onder meer als coördinator van het Julius Huisartsen Netwerk en was 7 jaar bestuurslid / mede‐ oprichter van de Coöperatie Stadsmaatschap Utrecht. Sinds 1987 is hij huisarts in Utrecht, Huisartsen Oog in Al en daar ook nu nog één dag per week in de praktijk werkzaam. 

Hij promoveerde in 1992 in Utrecht op een proefschrift over “Gastroscopie op verzoek van de huisarts, determinanten van relevante uitslagen”. Sindsdien is hij onder meer (ook internationaal) actief betrokken in wetenschappelijk onderzoek en richtlijnen op het gebied van maagdarmklachten in de huisartspraktijk. Hij begeleidde eerdere promovendi en is auteur van ca. 150 wetenschappelijke artikelen (H‐index 27). Hij was jarenlang docent in Bachelor en Master onderwijs aan geneeskundestudenten en in nascholing. Hij was in 2001/2002 verbonden aan het New England Cochrane Center in Boston MA, USA en van 2003-­‐2008 lid van het Scientific Committee van de UEGF. Zijn expertisegebied is de ontwikkeling en uitvoering van diagnostisch en prognostisch onderzoek en risicoschatting met en in routine zorggegevens uit huisartsennetwerken t.b.v. vernieuwing en verbetering van de (multidisciplinaire) eerstelijns zorg.


ELAN, het Extramuraal Leids Academisch Netwerk.

In dit nieuwe netwerk worden de academische werkplaatsfunctie en het kwaliteitsbeleid met het veld verder uitgewerkt. Bij ELAN zijn ook andere partijen uit het LUMC, de Leidse Universiteit en de Haagse campus betrokken. ELAN wordt de infrastructurele basis, het gebouw, van de afdeling Public Health en Eerstelijns Geneeskunde (PHEG). Er verandert veel in de maatschappij en in de zorg en via ELAN is de afdeling verankerd in het extramurale veld. Ook in ELAN beginnen we met de huisarts, door de banden met de zorggroepen aan te halen. De opbouw van een samenwerkingsinfrastructuur waarin ook het universitaire profileringsgebied Health, Prevention and the Human Life Cycle, met de faculteit sociale wetenschappen, een belangrijke rol speelt, maakt de komende jaren veel maatschappelijk relevante en creatieve wetenschappelijke ontwikkelingen mogelijk.

Oratietekst Prof. Dr. M.E. Numans, introductie ELAN


Contactgegevens

Leids Universitair Medisch Centrum
Gebouw 3
Kamer V-06-062

Hippocratespad 21
2333 ZD Leiden
Tel: +31 71 526 8446

Postzone V0-P
Postbus 9600
2300 RC Leiden

E-mail: M.E.Numans@lumc.nl