Patiënt en zorg

Microscoop

De afdeling

De afdeling Pathologie verleent een breed scala van diagnostische diensten binnen de klinische pathologie aan interne afdelingen van het LUMC, alsmede revisies en consultaties naar aanleiding van regionale, landelijke en internationale verwijzingen. 

Het laboratorium

Het laboratorium verricht histologisch, cytologisch, histochemisch, immunohistochemisch, ultrastructureel en moleculair-pathologisch onderzoek ten behoeve van de patiëntenzorg binnen het LUMC en verwijzende ziekenhuizen. Deze dienstverlening bestrijkt het volledige spectrum van de systeempathologie en het postmortaal onderzoek. 

Bijzondere aandachtsgebieden

Bijzondere aandachtsgebieden die een relatie hebben met onderzoeksactiviteiten zijn nier- en transplantatiepathologie, (erfelijke) bot- en wekedelentumor-pathologie, gynaecopathologie, hematopathologie (m.n. cutane lymfomen) erfelijke tumoren, in het bijzonder erfelijk darm- en borstkanker, neuro-pathologie, longpathologie en oogpathologie. Iedere aandachtsgebied wordt aangestuurd door gespecialiseerde stafleden.

InbedmachineDe staf van de afdeling Pathologie beschikt over pathologen die zich toeleggen op patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs en beheer van laboratoria, en ook over andere wetenschappers in alle deelspecialismen binnen de afdeling. Het brede terrein van belangstelling binnen de staf verdiept het opleidingsprogramma waarbij assistent-geneeskundigen naast het ontwikkelen van hun deskundigheid in patiëntenzorg bovendien aan afzonderlijke onderzoeksprojecten kunnen deelnemen.