Bij- en Nascholing

De afdeling Pathologie draagt bij aan diverse bij- en nascholingsprogramma’s van artsen, onderzoekers en analisten. Dit varieert van de organisatie van een cursus zoals bijvoorbeeld de Boerhaavecursus “Praktische Nefropathologie” of  de cursus “a multidisciplinary approach to the diagnosis of bone tumours” tot orale presentaties in diverse andere nascholingsprogramma’s. De bijdragen zijn over het algemeen sterk praktijkgericht en richten zich op zowel de morfologische als de moleculaire pathologie.