Stage Buitenland

De mogelijkheden om een coschap of opleidingsstage in het buitenland te volgen, wisselen per land en specialisme. Bij Gynaecologie, Kindergeneeskunde, Oogheelkunde, KNO en Dermatologie zijn in Suriname per groep co-assistenten ongeveer vier vaste plekken te vergeven. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor bijvoorbeeld Huisartsgeneeskunde.

Voor een opleidingsstage in het buitenland bij de opleiding tot medisch specialist gelden de volgende voorwaarden:

  • het deel van de opleiding dat buiten Nederland wordt gevolgd, mag niet plaastvinden in het eerste kalenderjaar van de opleiding;
  • het dienstverband of de arbeidsovereenkomst tussen de instelling van waaruit de aios naar het buitenland gaat, duurt voort gedurende de periode in het buitenland;
  • de periode in het buitenland moet zijn opgenomen in het opleidingsschema en vooraf zijn goedgekeurd door de registratiecommissie (zoals de MSRC);
  • de periode in het buitenland mag niet leiden tot verlenging van het opleidingsschema.

Meer informatie:
Sabine Donk (regioco├Ârdinator medische vervolgopleidingen).