TTT+: Bespreken en beoordelen van professioneel gedrag

Benoemen en bespreken van (on)professioneel gedrag is belangrijk maar vaak niet makkelijk. In deze workshop wordt aandacht besteed aan het definiëren van professioneel gedrag en het concreet bespreekbaar maken.

Doel

  • Herkennen van “bespreek” punten in het professioneel gedrag van een aios/co-assistent;
  • Leren benoemen van onderbuik gevoelens;
  • Constructief bespreken van verbeterpunten in het professioneel gedrag en omzetten in handelen;
  • Beoordelen en grenzen stellen.

Methode

Deze workshop start met een korte uitleg over professioneel gedrag en de verschillende perspectieven waaruit professionaliteit bekeken kan worden. Ook wordt er gekaderd wanneer er sprake is van onprofessioneel gedrag. Vervolgens wordt vanuit de praktijk bekeken hoe aandachtspunten in professioneel gedrag herkend en geconcretiseerd kunnen worden en vervolgens omgezet kunnen worden in interventies om tot verbetering te komen.

Met een aantal technieken om verbeterpunten in professioneel gedrag te bewerkstelligen wordt geoefend. Als laatste wordt besproken wat als het gedrag niet verbeterd, beoordelen en grenzen stellen.

Inschrijving en meer informatie

Via Boerhaave Nascholing kunt u zich inschrijven of meer informatie vinden.