Palliatieve Zorg

Palliatieve zorg is niet meer weg te denken in de totale zorg voor onze patiënten. Ieder mens gaat immers dood. De toekomstig medisch specialist dient dan ook de verschillende aspecten van palliatieve zorg op generalistisch niveau goed te beheersen. Hoofdonderwerpen in de cursus zijn symptoommanagement, zorgbeleid op de korte en lange termijn (advanced care planning), samenwerking tussen verschillende disciplines, complexe communicatie rondom keuzes over behandeling en levenseinde, crises in de palliatieve fase, en, medisch ethische overwegingen.

Doel
Het vaardiger worden in het verlenen van kwalitatief goede palliatieve zorg zowel op kennis- als toepassingsniveau. 

Voor wie?
3e jaars aios.

Docenten
De cursus wordt gegeven vanuit het Expertisecentrum voor Palliatieve Zorg van het LUMC door verschillende experts op het gebied van palliatieve zorg: medisch specialisten, huisartsen, verpleegkundig specialisten en medisch ethici.

Voorbereiding
Per dagdeel wordt ter voorbereiding verplicht een korte e-learning module doorlopen. Voor dagdeel 3 dient iedere aios een casus voor te bereiden.

Inschrijving en meer informatie
Via Boerhaave Nascholing kunt u zich inschrijven of meer informatie vinden.

Opleidingsjaar: jaar 3
Duur cursus: vier  dagdelen
Aantal aios per cursus: max. 20
Aantal cursussen per jaar: 4