Medisch Leiderschap

Alle partijen die bij de patiëntenzorg betrokken zijn, doen dit vaak vanuit hun eigen blikveld, waardoor het totaaloverzicht op de patiënt ontbreekt. De medisch specialist moet de verbindende schakel worden tussen deze partijen en de zorg. Hier wordt de zorg voor de patiënt beter van. Om die essentiële schakel te zijn en te worden hebben specialisten allerlei verschillende leiderschapskwaliteiten nodig.

Elke medisch specialist in opleiding ontwikkelt zich in de vereiste competenties: de CanMEDS. Naast het medisch handelen zijn er diverse discipline overstijgende competenties, waarbij sinds 2015 expliciete aandacht voor medisch leiderschap wordt gevraagd.

Doel
Ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten.

Voor wie?
AIOS die zich verder willen verdiepen in het thema medisch leiderschap.

Docent
Carina Hilders (gynaecoloog) is eind 2014 benoemd als bijzonder hoogleraar 'medisch management en leiderschap' en is tevens directievoorzitter van de Reinier de Graaf Groep. Zij deelt haar kennis en expertise op dit gebied graag met de aios in OOR Leiden.

Inschrijving en meer informatie
Via Boerhaave Nascholing kunt u zich inschrijven of meer informatie vinden.

Opleidingsjaar: jaar 5/6
Duur cursus: 3 dagen
Aantal aios per cursus: max. 50
Aantal cursussen per jaar: 1/2