Organisatie & Missie

In totaal zijn er in Nederland acht regionale netwerken rond een Universitair Medisch Centrum. Deze Onderwijs- en Opleidingsregio's (OOR-en) hebben zich tot doel gesteld voldoende professionals volgens de laatste medische en onderwijskundige inzichten op te leiden. In een OOR worden landelijke kaders over de inhoud en planning van de medische opleidingen vertaald naar concrete activiteiten op het niveau van de ziekenhuizen. Elke OOR beschikt over een netwerk van leerplaatsen, patiënten met uiteenlopende ziektebeelden en modern patiëntgeoriënteerd onderwijs.

In de OOR Leiden wordt overkoepelend aan de medische vervolgopleidingen samengewerkt in de volgende overleggremia:

  • OOR-bestuur
  • Regionale Opleidingscommissie (ROC)
  • Centrale Opleidingscommissie (COC)
  • Werkgroep Planning & Financiering (P&F)

Missie

De OOR Leiden streeft er naar om nu en in de toekomst de meest aantrekkelijke OOR te zijn voor studenten en artsen in opleiding tot specialist (aios) door hen een volledig spectrum aan opleidingen en vervolgopleidingen te bieden dat nauw aansluit bij hun wensen, in een aantrekkelijk gelegen regio tussen Amsterdam en Rotterdam. OOR Leiden is een unieke OOR door de grootste dichtheid en diversiteit aan opleidingsmogelijkheden op het kleinste aan vierkant kkilometers. Deze diversiteit omhelst zowel werken en leren als wonen en sociale activiteiten. De kracht van de OOR Leiden is onderwijs en opleidingen zo vorm te geven dat optimaal gebruik wordt gemaakt van alle opleidingsmogelijkheden binnen het brede scala aan zorg dat binnen de grenzen van deze regio wordt geboden. Om dit te doen bundelen de Leidse OOR instellingen hun krachten met behoud van hun eigen karakter. Zo onderhoudt en bouwt de OOR Leiden in gezamenlijkheid aan de beste opleidingen van Nederland.