Feedback vragen, krijgen en geven

In je werk als AIOS is het nuttig te weten hoe anderen jouw handelen ervaren en jij dat van hen: behouden wat goed gaat en verbeteren wat nodig is.

Toch is het soms lastig om feedback te vragen, krijgen en geven. Je kunt daarbij onderscheid maken tussen feedback met patiënten, coassistenten, verpleegkundigen, collega A(N)IOS, supervisoren of in teamverband. En het kan gaan om structurele of incidentele samenwerking (bijv. de evaluatie van een reanimatieopvang). Gespreksonderwerpen kunnen zijn: positionering, samenwerken, time management, onderhandelen, kwaliteitsverbetering, voorzitten van een vergadering etc.

Instapniveau en leerplek: