Kwaliteitscyclus

Modernisering Vervolgopleidingen

‘Goede opleidingen’, een ‘goed leerklimaat’ en ‘goede opleiders’, zijn sleutelwoorden die centraal staan bij de modernisering van de medische vervolgopleidingen. Opleiders en Centrale Opleidingscommissies (COC's) zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling en invoering van de opleidingsplannen en voor de kwaliteit van de opleidingen. De ontwikkeling loopt tot 2015. Vanaf dat moment moet ook de kwaliteit van de opleidingen getoetst worden.

operatie


Kwaliteit voorop

Bij de medische vervolgopleidingen wordt het evalueren en monitoren van de kwaliteit van de opleidingen steeds belangrijker. Eén van de nieuw gestelde criteria is dat opleidingen een intern systeem van kwaliteitszorg hebben. Om die kwaliteit te monitoren werken de ziekenhuizen van de Leidse OOR met een kwaliteitscyclus waarin diverse instrumenten worden gebruikt. 

Bij interne kwaliteitszorg gaat het om het betrouwbaar verzamelen van informatie, die gebruikt wordt voor feedback en verbetering van de kwaliteit van de opleiding (PDCA-cyclus). Binnen OOR Leiden wordt daarvoor momenteel al gebruik gemaakt van:

  • De opleidingsscan voor het in kaart brengen van de mate van implementatie van de vernieuwingen;
  • De D-RECT vragenlijst voor meting van het opleidingsklimaat;
  • De EFFECT vragenlijst voor evaluatie van de manier waarop de opleider of supervisor de aios begeleidt;
  • Exitgesprekken voor evaluatie van opleidingsklimaat en evaluatie van de begeleiding bij specialismen met minder dan 4 aios.

Visitaties

De COC’s van de opleidingsziekenhuizen hebben een belangrijke rol in de kwaliteitsborging. Zij zijn bezig met de ontwikkeling en implementatie van interne opleidingsvisitaties.

De RGS stelde in mei 2012 een handleiding implementatie op. In deze handleiding staan 5 punten beschreven waarop vanaf 2013 bij visitaties extra wordt gelet:

1. Uitvoering van het lokale opleidingsplan
2. Gebruik van het Individueel Opleidingsplan
3. Opleiden in de algemene competenties in de dagelijkse praktijk
4. De kwaliteitscyclus van de opleiding
5. Competentieontwikkeling van de opleider en de opleidingsgroep