Technology Enhanced Learning

Augmented reality in het anatomisch en chirurgisch onderwijs - Katja Bogomolova

Studenten met een lager ruimtelijk inzicht dan gemiddeld hebben vaak moeite om van een tweedimensionaal (2D) plaatje een driedimensionale (3D) voorstelling te maken. De vertaalslag van de opgedane anatomische 2D-kennis naar de patiënt in de praktijk blijft daarom voor veel studenten lastig. Uit ons voorgaande onderzoek naar de effectiviteit van 3D-leren is gebleken dat juist deze groep studenten baat heeft bij nieuwe 3D-leermethodes.

Gepersonaliseerd 3D onderwijs

In dit onderzoeksproject wordt gekeken welke vormen van 3D-onderwijs het beste aansluiten op de individuele eigenschappen van (bio)medische studenten. Daarvoor brengen we eerst het ruimtelijk inzicht van de bachelorstudenten in kaart. Vervolgens wordt de relatie met hun anatomische kennis gelegd. Daarnaast worden de leerbehoeftes van studenten ten aanzien van het anatomisch onderwijs onderzocht en gedefinieerd. 

Ruimtelijk inzicht en anatomische kennis

De effectiviteit van 3D-leermethodes wordt getoetst in een experimenteel onderzoek onder (bio)medische bachelor- en masterstudenten van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het Erasmus MC. Het ruimtelijk inzicht en de relatie daarvan met de anatomische kennis onder bachelorstudenten wordt in kaart gebracht binnen een grote prospectieve cohort studie. Het onderzoek verloopt in een nauwe samenwerking met de afdelingen Heelkunde (prof. dr. Jos A. van der Hage) en Anatomie & Embryologie (dr. Beerend P. Hierck) van het LUMC. Deze afdelingen zijn betrokken bij zowel de technische ontwikkeling van de 3D-leermethodes als het opzetten en uitvoeren van het onderzoek. 

Verhogen leerrendement studenten

Door nieuwe 3D-leermethodes te bestuderen in relatie tot individuele eigenschappen van studenten, kunnen we komen tot gepersonaliseerd onderwijs die het leerrendement van studenten moet verhogen. Daarbij biedt dit onderzoek een belangrijk fundament voor vervolgonderzoek naar en implementatie van de 3D-leermethodes in het medisch onderwijs. 

Projectleider: Katja Bogomolova

Huidig werk

Maakt sinds januari 2018 deel uit van de onderzoeksgroep Medical Education in het LUMC. Onderzoekt de effectiviteit van 3D leren in het medisch curriculum en welke studenten er baat bij zouden hebben. Kijkt daarnaast naar de rol van ruimtelijk inzicht op het leren van de anatomie.

Expertise

Ruimtelijk inzicht, augmented/extended reality, 3D leren, experimenteel onderzoek

Projectteam
Katja Bogomolova, Beerend Hierck, Jos van der Hage.

Vragen

k.bogomolova@lumc.nl