Technology Enhanced Learning

Technology Enhanced Learning

Onderwijstechnologie ontwikkelt zich snel en wordt in het onderwijs steeds vaker toegepast. Ook in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) staan we niet stil. Daarom maken we steeds vaker gebruik van Blended Learning. Dit is de onderwijsvorm waar traditioneel onderwijs en online leren samenkomen. In de onderzoekslijn Technology Enhanced Learning (TEL) wordt onderzocht welke technologische hulpmiddelen ons onderwijs naar een hoger niveau kunnen tillen. 


Technology Enhanced Learning en Blended Learning

In het onderzoeksprogramma Technology Enhanced Learning verklaren we waarom bepaalde onderwijstechnologieën goed werken en andere niet. Met de resultaten uit het programma bekijken onze onderzoekers hoe de combinatie van techniek en traditioneel onderwijs (Blended Learning) optimaal kan worden benut. Blended Learning is minstens zo effectief als traditioneel onderwijs, mits de integratie goed ontworpen is. Binnen deze onderzoekslijn kijken we onder andere naar: instructional design, motivatie en leerdoelen, betrokkenheid, zelfsturend leren en ruimtelijk inzicht.

Verbeteren van ons onderwijs

In deze onderzoekslijn gebruiken we onderwijstechnologie om ons onderwijs te verbeteren. 

De resultaten uit de verschillende studies worden teruggekoppeld aan docenten en blokcoördinatoren. De nieuwe bevindingen gebruiken zij om het huidige onderwijs kwalitatief te verbeteren en beter op de behoeften van de student aan te laten sluiten.  

Onderwijstechnologie 

In het LUMC worden verschillende onderwijstechnologieën al toegepast in het medisch onderwijs. Denk hierbij aan 360 graden video’s, Virtual- en Augmented Reality (VR en AR) simulaties, Massive Open Online Courses (MOOC’s) en Small Private Online Courses (SPOC’s). Om te kijken hoe technieken het medisch onderwijs nog meer kunnen verbeteren zijn verschillende onderzoeksprojecten gestart: 

  • Van medische MOOCs wereldwijd wordt onderzocht wat de kwaliteit is van het materiaal, en op welke manier deze materialen aan kunnen sluiten bij de onderwijsactiviteiten binnen het LUMC. Daarbij wordt ook gekeken welk effect de motivatieprofielen en de leerdoelen van de deelnemers hebben op het succesvol inzetten van online learning. 
  • Voor masterstudenten Interne Geneeskunde worden er speciale SPOCs, 360 graden video’s en VR- en AR-toepassingen ontwikkeld om het leerproces van de coassistent te verrijken. Tegelijk wordt onderzocht of deze vormen het onderwijsniveau verbeteren en of de technieken ook toepasbaar zijn in ander coschaponderwijs. 
  • Binnen het anatomisch- en chirurgisch onderwijs wordt geëxperimenteerd met Augmented Reality modellen. Hierbij wordt gekeken of deze 3-dimensionale manier van lesgeven wel of niet effectief is voor studenten. Het blijkt namelijk dat dit erg afhankelijk is van het ruimtelijk inzicht van de individuele student, en dus niet zomaar voor elke student geldt. 

Een effectief onderwijsprogramma 

We verwachten dat Blended Learning steeds meer een centrale rol gaat spelen binnen het onderwijs in het LUMC. Onderzoek zal uitwijzen welke onderwijstechnologieën het meest effectief zijn en hoe deze optimaal kunnen worden ingezet in ons curriculum.   

Wilt u weten of Blended Learning ook een meerwaarde heeft voor uw organisatie? Op onze samenwerkingspagina kunt u zien wat onze onderzoekers en hun onderzoeksresultaten voor u kunnen betekenen. 

Peter de Jong

Huidig werk:

Senior onderzoeker binnen de lijn Technology Enhanced Learning van de onderzoeksgroep van het Onderwijs Expertise Centrum. Doet onderzoek naar Massive Open Online Courses (MOOC), om te bepalen welke eigenschappen deze onderwijsvorm heeft en hoe integratie met campusonderwijs het beste kan worden vormgegeven.

Expertise:

Technology Enhanced Learning, eLearning, online onderwijs, Massive Open Online Courses (MOOC), integratie, publiceren.

Vragen?

p.g.m.de_jong@lumc.nl

Beerend Hierck

Huidig werk:

Docent anatomie en embryologie, gespecialiseerd in microscopische anatomie en ontwikkelingsbiologie (embryologie). Voert binnen de afdeling Anatomie en Embryolgie en het Center for Innovation of Medical Education van het LUMC onderzoek uit naar het gebruik van innovatieve leermethoden voor 3 dimensionaal leren en begeleidt daarbij verschillende promovendi. 

Expertise:

Onderwijsinnovatie, Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR), Mixed Reality (MR), Extended Reality (XR), 3D inzicht, cognitieve belasting.

Vragen?

b.p.hierck@lumc.nl