Onderwijs en opleidingen

Het OK centrum leidt mensen op tot operatie assistenten en anesthesie medewerker.

Opleiding operatieassistent en anesthesiemedewerker

Op het OK centrum worden schoolverlaters, dokters- en apotheekassistenten en verpleegkundigen opgeleid tot operatieassistent of anesthesiemedewerker. In het menu links op de pagina kunt u meer informatie vinden over de opleiding en het beroep van operatieassistent en anesthesiemedewerker.

Beide opleidingen zijn een combinatie van werken en leren, de lesweken/dagen worden afgewisseld met praktijkleerperioden en stages. Het zijn 3-jarige opleidingen op HBO-niveau. Voor de opleidingen gelden twee instroommomenten; maart en september.