Patiëntenfolder

Post Anesthesia Care Unit (PACU)

In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond een opname op de Post Anesthesia Care Unit (PACU). De PACU is een onderdeel van de afdeling Anesthesiologie. Hier worden patiënten na een operatie intensief bewaakt en behandeld door speciaal opgeleide verpleegkundigen en anesthesiologen. De PACU bevindt zich in het operatiecomplex op de vierde etage, zone J4. Na de operatie gaat de patiënt naar de PACU. Het tijdstip waarop hij /zij daar arriveert, is afhankelijk van de aanvangstijd en de duur van de operatie.   

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Anesthesiologie.

Waarom wordt een patiënt op de PACU  opgenomen?  

Een patiënt komt op de PACU als hij/zij meer bewaking en/of behandeling na de operatie nodig heeft dan op de verpleegafdeling gegeven kan worden. Dit kan zijn bij een grote operatie όf als de lichamelijke conditie, meestal door hart of longproblemen, hiertoe aanleiding geeft. Dit is vόόr de operatie uitgebreid met de patiënt besproken door de chirurg en/of de anesthesioloog. Patiënten die worden bewaakt, zijn aangesloten op een monitor. Hierop worden hartslag, bloeddruk, ademhaling en temperatuur weergegeven. Soms zijn er speciale infusen ingebracht om bijvoorbeeld het hart goed te bewaken.   

Bezoek  

Wanneer de patiënt op de PACU is aangekomen en geïnstalleerd, is er de mogelijkheid om een kort bezoekje van maximaal een kwartier aan de patiënt te brengen. Toiletspullen kunnen meegenomen worden. Een pyjama is op de PACU niet gewenst, dit kan weer wanneer patiënt op de verpleegafdeling terug is. Bloemen, planten en fruit zijn niet toegestaan. De verpleegafdeling wordt gebeld en een verpleegkundige brengt de familie naar de PACU.
De reguliere bezoektijd is 's avonds van 19.00 uur - 19.30 uur. Er mogen maximaal twee bezoekers per patiënt komen en er kan niet gewisseld worden. Als bezoeker kunt u zich melden bij de uitgang van het operatiecomplex. Hier kunt u aanbellen bij de PACU en wordt u door een verpleegkundige worden opgehaald. U hoeft zich niet om te kleden alvorens u het operatiecomplex betreedt.  

Informatie over de patiënt  

Om ervoor te zorgen dat er geen medische/ verpleegkundige informatie wordt verstrekt aan personen die daar niet voor in aanmerking komen en om het aantal telefoontjes te beperken in verband met overlast voor de patiënten, wordt er alleen informatie verstrekt aan de contactpersoon.  De contactpersoon mag altijd bellen voor informatie over de toestand van de patiënt. Maar, in verband met de verpleegkundige overdracht, liever niet tussen 7.15-8.00 uur en 22.30-23.15 uur.  

Telefoonnummer PACU: 071-5261439.