FAQ LRS

Veel gestelde vragen m.b.t. Laboratory Research Support (LRS)

Kan ik zelf uitzoeken welke afnamebuizen ik moet gebruiken voor mijn onderzoek?

Informatie m.b.t afnamebuizen is te vinden via het Laboratorium A-ZDaarnaast kan kan de website van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde worden geraadpleegd via de Wie Doet Wat Database.

Waarom maakt het KCL gebruik van een aantal standaardbuizen en standaard opwerkcondities?

Dit heeft te maken met de geautomatiseerde inrichting van ons laboratorium. Het standaard buizenpakket en -opwerkcondities zijn volledig gevalideerd voor de gevraagde toepassingen. Door hier niet van af te wijken kan de kwaliteit beter gewaarborgd worden.

Wat zijn de gemiddelde doorlooptijden?

Momenteel kunt u uitgaan van ongeveer 5 werkdagen tussen aanmelden van de studie en ontvangstbevestiging en 15 werkdagen tussen de intake en het ontvangen van een dienstverleningsovereenkomst en offerte. De daadwerkelijke analysetijd hangt af van de omvang van de gevraagde dienst, wij zullen u tijdig informeren. Het is aan te raden om altijd in een zo vroeg mogelijk stadium van uw studie contact met ons op te nemen.

Welke bepalingen voert het KCL uit? Uit welk materiaal? Wat is de bepalingsfrequentie? En wat zijn de bijbehorende referentiewaarden?

Een up-to-date overzicht is via het Laboratorium A - Z te raadplegen.

Kan ik een getekende biografie/CV van de laboratoriumverantwoordelijke krijgen?

Ja, deze is opvraagbaar via trials.kcl@lumc.nl, u dient te vermelden voor welke studie u deze wilt gebruiken en te verklaren volgens de geldende privacy wetgeving te handelen.

Waarop zijn de tarieven gebaseerd?

Tarieven van bepalingen zijn direct gerelateerd aan het geldende NZa tarief van dit jaar. Voor werkzaamheden waarbij materiaalkosten of arbeidskosten worden gerekend zijn deze kosten gebaseerd op de werkelijke inkoopprijs van deze materialen en respectievelijk de werkelijke gemaakte arbeidskosten.

Kan ik mijn aanvraag annuleren?

Ja dat is mogelijk. Bij een getekende dienstverleningsovereenkomst brengen wij (indien van toepassing) een starttarief en voorbereidingskosten in rekening.

Waar kan ik een visit of audit aanmelden?

Dit kunt u aangeven bij de LRS coördinator via trials.kcl@lumc.nl, er zal dan in samenspraak met u een datum gekozen worden. Aanmeldingen dienen minstens vijf weken van tevoren aangemeld te zijn. Er zijn kosten verbonden aan een audit of visit.

Hoe kom ik aan een code van het projectenbureau?

Deze kunt u rechtstreeks aanvragen bij het projectenbureau van het LUMC via mw. L. Dorama (L.H.Dorama@lumc.nl)

Kan ik bij jullie terecht voor invriezen van studiemateriaal?

Het invriezen van materiaal binnen een WMO cohort en waarvan de toekomstige bepalingen zijn gedefinieerd kunnen bij het KCL worden opgeslagen (doorgaans niet langer dan 4 tot 5 jaar). Indien het gaat om langere opslag zonder gedefinieerde toekomstige bepalingen, of opslag in het kader van CuraRata of Parelsnoer (PSI), dan dient de aanvraag bij de biobankcoördinator prof. H. Verspaget te worden neergelegd.

Hoe kan ik materialen uit de biobanken CuraRata of PSI/Parelsnoer opvragen?

U kunt terecht bij de afdeling Biobanken van het LUMC.

Waar vraag ik een medisch ethische goedkeuring aan?

Dat kan via de website van de Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC).

Mijn onderzoek is vrij complex en bestaat uit meerdere onderdelen bij meerdere afdelingen. Hoe weet ik bij wie ik moet zijn?

U kunt met alle vragen over (het inrichten van) studies terecht bij de Research Support Desk, te bereiken via rsd@lumc.nl.

Kan ik een laboratoriumspecialist ook consulteren voor meer dan alleen advies over laboratoriumbepaligen?

Het verlenen van vakinhoudelijk advies is bij de prijs inbegrepen en is bedoeld om tot een gedegen analysepakket te komen (passende bepalingen, meetprincipes en gewenste analytische kwaliteit voor de betreffende studie). Voor extra dan wel andersoortige verzoeken dan degenen die onder reguliere trials en biobanking vallen kunt u telefonisch contact opnemen of een belafspraak inplannen met het afdelingshoofd. (Tel 071 526 2278; Email SecretariaatKCL@lumc.nl)

Ik zou graag (periodiek) de resultaten van mijn lopende onderzoek willen opvragen, kan dit?

LUMC medewerkers kunnen via intranet bij de Data & Intelligence Group een aanvraag doen voor (periodieke) data-extractie. Dit kan via deze link.