Dienstverlening

De afdeling KCL faciliteert al vele jaren wetenschappelijk klinisch laboratoriumonderzoek, variërend van grote meerjarige multicenter studies tot safety testen bij geneesmiddelen en afstudeerprojecten. Ook voor uw project kunt u zich tot ons wenden.

In het algemeen maken wij onderscheid tussen drie typen aanvragen:

 • Clinical trials (studie ingericht via HiX, paralel aan de reguliere patiëntenzorg);
 • Invriesprotocollen en biobankstudies;
 • Batch trials (studie met samples in batch aangeleverd), onderverdeeld in:
  • CE-IVD (CE genormeerde in vitro diagnostiek) bepalingen;
  • Volledig gevalideerde bepalingen;
  • RUO (research use only) bepalingen - incidenteel en uitsluitend in overleg en na accordering van de haalbaarheid.
Specifieke ondersteunende activiteiten die bij het KCL worden uitgevoerd zijn o.a.:
 • Pre-analytische ondersteuning, waaronder bloedafname of anderssoortige monsterverzameling (o.a. speeksel, urine) en opwerking;
 • Registratie ten behoeve van adequate kwaliteit inclusief track & trace op de onderzoeksmonsters;
 • Advisering met betrekking tot het af te nemen materiaal;
 • Advisering over bepalingen, meetprincipes en gewenste analytische kwaliteit voor uw onderzoeksvraag;
 • Uitvoeren van bepalingen en de rapportage hiervan, inclusief klinisch chemisch consult aangaande interpretatie;
 • Verzending van materiaal naar externe instellingen (incidenteel);
 • Verwerking opslag en registratie van materiaal, ook voor biobanking.
De afdeling KCL hanteert een beperkt gestandaardiseerd pakket aan afnamebuizen en containers. Dit is randvoorwaardelijk om de gerobotiseerde inrichting t.b.v. track & trace op alle monstermaterialen te kunnen faciliteren. Maatwerk is echter te allen tijde bespreekbaar.

Naast de analytische mogelijkheden levert het KCL geprotocolleerde opslag van biomaterialen ten behoeve van biobanken en anderszins. De unit LRS van het KCL neemt een centrale rol in bij verwerking en opslag van het landelijk Parelsnoer initiatief (PSI) en het lokale CuraRata.