Research

De Afdeling Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (KCL) geeft ondersteuning aan geprotocolleerd klinisch-wetenschappelijk onderzoek, dat is goedgekeurd door de Medisch Etische Toetsingscommissie en de Raad van Bestuur van het LUMC. 

Daarnaast voert het KCL zelf Klinisch Wetenschappelijk onderzoek uit. Het KCL voert desgevraagd contractresearch voor derden uit.

De afdeling KCL houdt zich aan de Nederlandse richtlijn "Code Goed Gebruik Patiëntenmateriaal". In deze richtlijn wordt beschreven hoe het laboratorium gebruik mag maken van het lichaamsmateriaal dat overblijft nadat al het aangevraagde onderzoek is voltooid. Het laboratorium gebruikt incidenteel het restmateriaal voor het testen van nieuwe bepalingen en onderzoek. Materiaal dat hiervoor wordt ingezet is niet meer te herleiden naar u (geanonimiseerd). Indien u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw restmateriaal voor dergelijk onderzoek, dan kunt u dit aangeven aan de medewerker die het bloed bij u afneemt.

Onderzoeksprotocollen

Welke bepalingen u kunt aanvragen vind u terug in Labonderzoek A-Z (alleen voor intern gebruik). Vindt u niet wat u zoekt neem dan contact op met de Trialmanager.

Biobank

De afdeling KCL levert geprotocolleerde opslag van biomaterialen ten behoeve van biobanken en anderszins. Neemt u voor afspraken contact op met de Trialmanager.


Read more information about research focus, collaborations and publications or contact Prof. Dr. C.M. Cobbaert