Aanvragen en rapportage

Aanvragen van laboratoriumdiagnostiek binnen het LUMC

Laboratoriumbepalingen worden binnen het LUMC digitaal aangevraagd via ordermanagement in het Ziekenhuis Informatie Systeem HIX.

Aanvragen van laboratoriumdiagnostiek van buiten het LUMC

Instellingen buiten het LUMC kunnen voor afspraken over laboratoriumaanvragen contact opnemen met het verantwoordelijke staflid of de dienstdoende laboratoriumspecialist klinische chemie. Contactinformatie vindt u hier. 

Informatie over bepalingen

Afname- en transportinformatie, bepalingsfrequentie, achtergrond en streef- of referentiewaarden van specifieke onderzoeken vindt u in de Wie-Doet-Wat-database van de NVKC. De voorwaarden die wij hanteren vindt u in de Dienstverleningsovereenkomst Afdeling KCL.

Nieuwsbrief 1-2019 Citraat Oxalaat
Nieuwsbrief 2-2019 Optilite
Nieuwsbrief 3-2019 VWF GP1b activiteit

Nieuwsbrief 1-2020 Apolipoproteine a
Nieuwsbrief 2-2020 Minder volume veneuze bloedafname bij kinderen tot 12 jaar
Nieuwsbrief 3-2020 Leptine
Nieuwsbrief 4-2020 Elektronisch navragen van bepalingen via HiX
Nieuwsbrief 6-2020 Aanpassing in de uitvoering van feces bepalingen
Nieuwsbrief 7-2020 Update Speciële Immunologie
Nieuwsbrief 8-2020 Chromogene Factor VIII assay bij emicizumab

Aanvraagformulieren

Aanvraagformulier Extramuraal Bloed (06-08-2019)
Aanvraagformulier Extramuraal Urine (03-09-2018)
Aanvraagformulier Extramuraal Overige materialen (07-01-2020)
Aanvraagformulier Verloskundigen bilirubine bloed (04-02-2019)
Aanvraagformulier EMZ (12-03-2020)
De voorwaarden m.b.t. het insturen van materialen vindt u in de Dienstverleningsovereenkomst Afdeling KCL.

De eerstvolgende Hypocretine analyse in liquor vindt plaats half april 2020, waarna rapportage van de uitslagen binnen 14 dagen zal volgen. De volgende analyse staat geplaned in juli 2020.


Nagekomen aanvragen binnen het LUMC

Voor het toevoegen van een bepaling aan een eerdere afname kunt u binnen het LUMC gebruik maken van het aparte navraagformulier in HiX. In het Selfserviceportal Topdesk vindt u de HiX: Nabepalingen werkinstructie. Indien de bepaling die u wilt navragen niet aanwezig is op het navraagformulier, dan kunt u de navraag telefonisch doen door te bellen met de afdeling KCL op tst 62251.                                                                                                               

Kosten laboratoriumonderzoek

Voor de uitvoering van de bepalingen worden de standaard NZa tarieven in rekening gebracht.