Laboratorium

De afdeling Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (KCL) verleent 24 uur per dag en alle dagen van het jaar een breed scala aan diagnostische diensten binnen de klinische chemie. Interne afdelingen binnen het LUMC en instellingen voor gezondheidszorg buiten het LUMC maken gebruik van deze diensten. Het KCL beschikt over een zeer vooruitstrevend en grotendeels geautomatiseerd laboratorium. Bekijk gerust de onderstaande video voor meer achtergrondinformatie. 

Film nieuw KCL

  

Dienstverlening

Het laboratorium ontvangt en verricht bepalingen in lichaamsmaterialen, waaronder bloed, urine, hersenvloeistof (liquor) en synoviaalvocht. Buiten kantoortijden betreft dit een beperkter pakket. Binnen kantoortijden betreft dit een uitgebreid pakket. Tot het bepalingenpakket van het laboratorium behoren klinisch chemisch, immunologisch, erfelijk metabool laboratoriumonderzoek en geneesmiddelenspiegels. Ook de algemene hematologie, de algemene en speciële stolling en de uitgave van passende bloedproducten behoren tot het dienstenpakket van de afdeling.

De afdeling bestaat uit de volgende units:

Aanvragen van laboratoriumdiagnostiek

Laboratoriumbepalingen worden binnen het LUMC digitaal aangevraagd via ordermanagement in het Ziekenhuis Informatie Systeem HiX. Meer specifieke informatie vindt u op Aanvragen en rapportage.

In een animatie leggen we meer uit over de Standaardisatie van laboratorium testen.

Consultatie

De laboratoriumstaf houdt actief contact met aanvragers en is bereikbaar voor consultatie ten aanzien van hun aandachtsgebied. Als aanvrager kunt u contact opnemen met de laboratoriumstaf over aanvragen en interpretatie van de uitslagen in relatie tot de klinische vraagstelling. Daarbij adviseert zij u als aanvrager over onderzoeksaanvragen, de relevantie ervan, de correlatie met andere aanvragen en de kosten ervan (preanalytisch consult). U krijgt ondersteuning bij de interpretatie van uitslagen in het licht van de afnameomstandigheden, biologische en analytische variatie en klinisch beeld van de patiënt (post-analytisch consult). De dienstdoende laboratoriumspecialist is 24/7 bereikbaar, zie contactinformatie. De laboratoriumstaf heeft de bevoegdheid aanvragen voor laboratoriumonderzoek al dan niet te honoreren.

Geprotocolleerd onderzoek en Contractresearch

De afdeling geeft brede ondersteuning aan geprotocolleerd klinisch-wetenschappelijk onderzoek. Meer informatie kunt vinden onder Researchondersteuning (LRS).

Biobanking, klinische trials en invriesprotocollen 

Materiaal voor biobanken waaronder Parelsnoer/Curarata en andere invriesprotocollen worden op de afdeling verwerkt. Meer informatie kunt vinden onder Researchondersteuning (LRS).

POCT en zelfmanagement 

Enkele initiatieven voor Point of care testing en Zelfmanagement van Patiënten worden ondersteund. Meer informatie kunt u vinden onder Point of Care testing.

Kwaliteitsborging

De afdeling Klinische chemie en Laboratoriumgeneeskunde is door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd volgens norm: NEN-EN-ISO-15189:2012  “Medische laboratoria - Bijzondere eisen voor kwaliteit en competentie", zie het accreditatiecertificaat Nederlands / Engels. De scope (lijst met verrichtingen) waarvoor de accreditatie geldt, treft u op de website van de Raad voor Accreditatie onder registratienummer M042. 

De afdeling heeft een competentieverklaring betreffende haar competentie voor de uitvoering, analyse, interpretatie en rapportage van resultaten van diagnostisch onderzoek opgesteld. 

Voor vragen m.b.t. het kwaliteitssysteem kunt u terecht bij de kwaliteitscoördinator.