Laboratorium

De afdeling Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde verleent 24 uur per dag en alle dagen van het jaar een breed scala van diagnostische diensten binnen de klinische chemie aan interne afdelingen van het LUMC en instellingen voor gezondheidszorg buiten het LUMC. 

Dienstverlening Laboratorium

Het laboratorium ontvangt lichaamsmaterialen en verricht bepalingen in lichaamsmaterialen, waaronder bloed, urine, liquor en synoviaalvocht. Buiten kantoortijden betreft dit een beperkt citopakket. Binnen kantoortijden betreft dit een uitgebreider routinepakket. Tot het bepalingenpakket van het laboratorium behoren klinisch chemisch, immunologisch en en erfelijk metabool laboratoriumonderzoek alsmede geneesmiddelenspiegels. Ook de algemene hematologie en de algemene en speciële stolling en de uitgave van bloedproducten behoren tot het dienstenpakket van de afdeling.

Specifieke informatie Aanvragen en rapportage.

 

Consultatie

De laboratoriumstaf houdt actief contact met aanvragers en zijn bereikbaar voor consultatie ten aanzien van hun aandachtsgebied. De staf van de afdeling kan door aanvragers worden geconsulteerd over aanvragen en interpretatie van de uitslagen in relatie tot de klinische vraagstelling. Daarbij advissert zij aanvragers betreffende onderzoeksaanvragen, de relevantie ervan, de correlatie met andere aanvragen en de kosten ervan (preanalytisch consult).

De staf van de afdeling heeft de bevoegdheid aanvragen voor laboratoriumonderzoek al dan niet te honoreren. Zij geeft ondersteuning bij de interpretatie van uitslagen in het licht van de afnameomstandigheden, biologische en analytische variatie (postanalytisch consult).

LaboratoriumGeprotocoleerd onderzoek en Contractresearch

De afdeling geeft tevens ondersteuning aan geprotocolleerd klinisch-wetenschappelijk onderzoek, dat is goedgekeurd door de CME en de RvB van het LUMC. de afdeling voert desgevraagd ook contractresearch voor derden uit. Zie ook: Geprotocoleerd onderzoek en contract research.

Biobank

De afdeling verwerkt materiaal voor biobanken waaronder Parelsnoer/Curarata en andere invriesprotocollen.

POCT en zelfmanagement 

De afdeling ondersteunt enkele initiatieven voor Point of Care testing en Zelfmanagement van Patiënten. Verdere informatie verkrijgbaar bij de verantwoordelijke laboratoriumspecialist.