Patiënt en zorg

De afdeling Klinische Chemie en laboratorium geneeskunde bestaat uit de Centrale Bloedafname, Centrale Monsterontvangst en een kernlaboratorium voor de 24-uurs beschikbare bepalingen en een aantal speciële laboratoria. Ook de algemene Hematologie, de algemene en speciële stolling en de uitgave van bloedproducten behoren tot het dienstenpakket van de afdeling.

De afdeling draagt in sterke mate bij aan wenselijke dienstverlening bij levensbedreigende situaties, maar ook aan het faciliteren van zorgpaden, one-stop-shop spreekuren en ondersteunt wetenschappelijk onderzoek, contractresearch en biobanken. 

Waarom laboratoriumonderzoek?

Uw behandelend arts wil laboratoriumonderzoek laten doen naar een bepaald bestanddeel in uw bloed, urine, ontlasting of ander lichaamsmateriaal.

Het laboratoriumonderzoek is voor:

 • Het uitsluiten of vaststellen van ziekten (diagnose)
 • Het beoordelen van het verloop van een ziekte
 • Het controleren van de ingestelde behandeling
 • preventief onderzoek

Centrale bloedafname

Bij de Centrale Bloedafname worden alle bloedafname activiteiten uitgevoerd van zowel de (poli)klinische afdelingen binnen het LUMC als aanvragen van, onder andere huisartsen, buiten het LUMC (met uitzondering van kinderen).

Daarnaast verzorgt de afdeling:

 • Aanname van patiëntenmateriaal (urine/feces e.a.);
 • Opleiding bloedafname voor co-assistenten en overige medewerkers LUMC;
 • Uitvoeren van functie- en analytische testen;
 • Bloedafname-activiteiten voor in het LUMC lopende researchprojecten;
 • Controle patiëntenmeters

Het laboratorium

Het laboratorium ontvangt lichaamsmaterialen en verricht bepalingen in lichaamsmaterialen, waaronder bloed, urine, liquor en synoviaal vocht.

Buiten kantoortijd verricht het laboratorium een beperkt citopakket. Binnen kantoortijden betreft dit een uitgebreider routinepakket.

Tot het pakket van het laboratorium behoren:

 • klinisch chemisch laboratorium onderzoek
 • hematologisch laboratorium onderzoek
 • immunologisch laboratorium onderzoek
 • erfelijk metabool laboratoriumonderzoek
 • bloedstollingsonderzoek
 • geneesmiddelspiegels
 • onderzoek verzenden naar derden
 • monsterontvangst voor derden
 • POCT aanvraag en ondersteuning
 • ondersteuning geprotocolleerd onderzoek
 • biobank