Afdeling KCL in het nieuws

De afdeling KCL in de media:

Translational mass spectrometry in clinical chemistry; Expert opinion Clinical Laboratory int. februari/maart 2020


Kwantitatieve proteomics in de klinische chemie; artikel Clin Lab News AACC augustus 2019

Total Lab Automation realiteit in LUMC; artikel in LABinsights november 2018

Zoevende bloedbuisjes door plafond; artikel in Leidsch Dagblad 28 november 2018

De niet-ingeloste belofte van nieuwe biomarkers, NTVG september 2016

Medewerkers KCL in de prijzen:

2019; drs. A. Albersen; NVKC Aanmoedigingsprijs

2019; dr. L.M. Henricks; NVKC Wetenschaps- en Innovatieprijs

2019; dr. ir. B.E.P.B. Ballieux; Noyons Stipendium

2019; prof. dr. C.M.Cobbaert; Cardiomet EMPIR subsidie: project voor Europese standaardisatie van cardiale biomarkers

2019; dr. L.R. Ruhaak; Een Marie Sklodowska Curie Actions- Individual Fellowship uit het Horizon2020 programma

2018; dr. L.R. Ruhaak en prof. dr. C.M. Cobbaert; Noyons Stipendium

2018; dr. W.P.J. den Elzen; NVKC Wetenschaps- en Innovatieprijs

2015; prof. dr. C.M. Cobbaert; Noyons Stipendium

2014; Publieksprijs Klinische Chemie