Over ons

De Afdeling Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (AKCL)  verleent 24 uur per dag en alle dagen van het jaar diensten ten behoeve van directe en indirecte patiëntenzorg in het LUMC, perifere ziekenhuizen en huisartsen. Centrale kernwaarden zijn; kennis, kwaliteit, doelmatigheid en functionaliteit. 

Dienstverlening:

De afdeling bevindt zich in een transitieproces naar één diagnostisch (24-uurs) laboratorium. Dit betekent dat bloedafname en laboratoriumbepalingen ten behoeve van bloedtransfusie, algemene hematologie, algemene en speciële stolling, en klinische chemie en uitgifte van bloedproducten geïntegreerd worden in één organisatie-eenheid. Hierdoor wordt een adequate consulting naar de aanvragers geborgd.  

De laboratoriumspecialisten (Staf)

Klinisch chemici:

  • Mw. Prof. Dr. C.M. Cobbaert (afdelingshoofd)
  • Drs. A. Albersen
  • Dr. J.A. Bakker
  • Dr. Ir. B.E.P.B Ballieux
  • Mw. Dr. J.M.E.P. Gillis
  • Dr. P.W. Schenk

Klinisch Biochemisch Geneticus:

  • Dr. J.A. Bakker

Volledig overzicht contactgegevens laboratoriumspecialisten (staf)

Toelichting bij aanvragen

Om fouten en vertragingen te voorkomen, behoren aanvragen op eenduidige wijze te worden ingediend. Er is een toelichting voor interne en externe aanvragers.
 

Consultatie

De afdeling wil zich profileren als een kennisservicecentrum met klinisch toegevoegde waarde voor aanvragend specialist en patiënt. De dienstdoende laboratoriumspecialist is 24/7  beschikbaar voor consultatie ten aanzien van doelmatigheid, passendheid en interpretatie van het laboratoriumonderzoek.    

Research

De afdeling geeft ondersteuning aan geprotocolleerd klinisch-wetenschappelijk onderzoek, dat is goedgekeurd door de CME en de RvB van het LUMC, en voert daarnaast klinisch chemisch wetenschappelijk onderzoek uit. De afdeling voert desgevraagd ook contractresearch voor derden uit.

Onderwijs

De afdeling verzorgt de opleiding tot geregistreerd laboratoriumspecialist klinische chemie. Daarnaast verzorgt zij onderwijs voor de verschillende groepen beroepsoefenaren binnen de gezondheidszorg zoals onder anderen, artsen (in opleiding), co-assistenten, verpleegkundigen, analisten en doktersassistenten.

Accreditatie

De afdeling Klinische chemie en Laboratoriumgeneeskunde is door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd volgens norm: 

NEN-EN-ISO-15189:2012  “Medische laboratoria - Bijzondere eisen voor kwaliteit en competentie". 

De scope (lijst met verrichtingen) waarvoor de accreditatie geldt, is opgenomen in de website van de Raad voor Accreditatie onder registratienummer M042. U kunt de scope via deze link downloaden.

Het certificaat is geldig tot 1 juni 2020 en kan hier worden gedownload.

De afdeling heeft een verklaring betreffende haar competentie voor de uitvoering, analyse, interpretatie en rapportage van resultaten van diagnostisch onderzoek opgesteld. U kunt deze hier downloaden.