Onderwijs en opleidingen

Laboratoriumspecialisten klinische chemie in opleiding worden binnen de afdeling klinische chemie opgeleid. Daarnaast levert de afdeling een bijdrage aan onderwijs voor verschillende groepen beroepsbeoefenaren binnen de gezondheidszorg zoals artsen (in opleiding), co-assistenten, verpleegkundigen, analisten, doktersassistenten, klinisch perfusionisten i.o. en anesthesiemedewerkers i.o. 
Jaarlijks zijn een aantal plaatsen beschikbaar voor wetenschappelijke stages voor studenten Geneeskunde, Biomedische Wetenschappen, Vitality and Ageing, Technische geneeskunde, en laboratoriumstages voor MLO- en HLO-analisten in opleiding. Een verzoek voor een stageplaats stuur je naar ons toe d.m.v. dit Aanmeldingsformulier
Je kunt ook bij ons terecht voor een afstudeeropdracht, we hebben op dit moment een research projectvoorstel:
Research Project: Mass spectrometry in the clinical laboratory: towards SI-standardization of a proteomic based multiplex apolipoprotein test.
Wij hebben een specifieke stagepositie voor een WO master student: Research Project: 
Measurement uncertainty in a mass spectrometry based test for apolipoprotein quantitation: Application of metrology principles towards SI-standardization.

Opleiding tot laboratoriumspecialist klinische chemie

Wie geregistreerd laboratoriumspecialist klinische chemie wil worden, volgt een vierjarige postacademische opleiding in een klinisch chemisch laboratorium met opleidingsbevoegdheid. Deze opleidingsbevoegdheid wordt verleend door de Registratie Commissie van de NVKC, en wordt elke vijf jaar geëvalueerd. Ook stelt de Registratie Commissie de opleidingsvoorwaarden per individuele kandidaat vast. Meestal is een opleidingslaboratorium gevestigd in een groter ziekenhuislaboratorium. De aspirant laboratoriumspecialist klinische chemie heeft een relevante afgeronde natuurwetenschappelijke (biochemie) of geneeskundige (biomedische wetenschappen, farmacie, geneeskunde) vooropleiding afgerond. Voor meer informatie over de opleiding tot laboratoriumspecialist klinische chemie verwijzen we naar de site van de NVKC. Vacatures voor beschikbare opleidingsplaatsen worden geplaatst op de website van de NVKC.

De laboratoriumstaf biedt profileringstrajecten aan voor AIOS Klinische chemie binnen de focusgebieden Medisch Leiderschap, Methodologie de Datavaardigheden en Technologie. We hebben op dit moment twee profileringstrajecten: 
Profileringstraject: Proteoom-centrische precisiegeneeskunde door ontsluiten van fysio(patho)logische diversiteit
Profileringstraject: NUMBER: Nederlandse UniforMe Beslisgrenzen en Referentie-intervallen met Big Data
Een uitgebreide beschrijving staat op de site van de NVKC.

Voor vragen over de opleiding kan contact worden opgenomen met opleider prof. dr. C.M. (Christa) Cobbaert of plaatsvervangend opleider dr. ir. B.E.P.B. (Bart) Ballieux

Onderwijs

De laboratoriumspecialisten participeren in de landelijke opleidingsdagen voor laboratoriumspecialisten klinische chemie in opleiding. De laboratoriumstaf is betrokken bij onderwijs in de studie Geneeskunde, waaronder het blok coördinatorschap en practicumonderwijs voor het blok Vraagstukken in de Praktijk, keuzeblok 'Geslachtshormonen' en VVV Neurologieonderwijs voor co-assistenten. Ook participeert de laboratoriumstaf in de Half Minor Cellular Therapies (Blood transfusion, alloimmunity and Transplantation), de Half Minor Clinical Immunology, de Master Farmacie (blok Acute en Intensieve zorg) en de Master Vitality and Ageing (lijnonderwijs Research & Evidence). De onderzoeksstaf geeft onderwijs in de FOS cursussen Proteomics en Heelkunde. Daarnaast coördineert en geeft de laboratoriumstaf onderwijs op gebied van de klinische chemie aan de beroepsopleidingen voor anesthesiemedewerkers en klinisch perfusionisten, verzorgt onderwijs en rondleidingen voor AIOS Interne Geneeskunde en diverse nascholingen voor de Nederlandse Vereniging voor (bio)Medische Laboratriummedewerkers.