Onderwijs en opleidingen

De afdeling heeft integrale opleidingsbevoegdheid voor het opleiden van laboratoriumspecialisten klinische chemie. Daarnaast participeert de afdeling in onderwijs voor verschillende groepen beroepsbeoefenaren binnen de gezondheidszorg zoals artsen (in opleiding), co-assistenten, verpleegkundigen, analisten, doktersassistenten, klinisch perfusionisten i.o. en anesthesiemedewerkers i.o.

De afdeling faciliteert stages voor HLO- en MLO-analisten in opleiding op diverse werkterreinen. Meer informatie vindt u op: LUMC-Stageplaatsen

Opleiding tot Klinisch Chemicus

Wie geregistreerd laboratoriumspecialist klinische chemie wil worden, dient een vierjarige postacademische opleiding te volgen in een van de klinisch chemische laboratoria die daartoe opleidingsbevoegdheid hebben verworven. Deze opleidingsbevoegdheid wordt verleend door de Registratie Commissie van de NVKC, en wordt elke vijf jaar geëvalueerd. Ook stelt de Registratie Commissie de opleidingsvoorwaarden per individuele kandidaat vast. Meestal is een opleidingslaboratorium gevestigd in een groter ziekenhuislaboratorium. De aspirant laboratoriumspecialist klinische chemie heeft een relevante afgeronde natuurwetenschappelijke (biochemie, medische biologie) of humane geneeskundige (biomedische wetenschappen, farmacie, geneeskunde) vooropleiding genoten. Voor meer informatie over de opleiding tot klinisch chemicus wordt verwezen naar de  site van de NVKC.

Momenteel zijn de volgende Klinisch Chemici in opleiding bij het LUMC:

Mevr. Dr. E. van Andel

Mevr. Dr. W.P.J. den Elzen

Mevr. Dr. L.M. Henricks

Contactgegevens stafleden