mw. dr. L.R. (Renee) Ruhaak

Assistent professor

Vakgebied(en)

  • Massaspectrometrie
  • (Glyco)proteomics
  • Trombose en hemostase
  • Metrologie

Introductie

Renee Ruhaak studeerde biofarmaceutische wetenschappen aan de Universiteit Leiden en promoveerde daarna bij het LUMC. Haar promotieonderzoek richtte zich op ontwikkeling en toepassing van analytische technieken voor high-throughput glycomics ten behoeve van het ontrafelen van de rol van eiwitglycosylering by erfelijke langlevendheid. Na haar promotie deed Renee post-doctoraal onderzoek op UC Davis in Californie, Verenigde Staten, naar de ontwikkeling van glycoproteinen als biomarkers voor verschillende ziekten.

Renee Ruhaak coördineert de unit onderzoek en ontwikkeling van de afdeling klinische chemie en laboratoriumgeneeskunde. Binnen deze unit ontwikkelt zij, samen met het team, nieuwe methoden voor massaspectrometrische testen voor eiwitmarkers. Hierbij richt zij zich onder meer op de rol die de verschillende proteovormen die eiwitten aannemen als gevolg van genetisch en post-translationele modificaties kunnen spelen als markers binnen de diagnostiek. Daarnaast heeft Renee specifieke aandacht voor de benodigde voorzorgsmaatregelen nodig voor stabiele performance van de ontwikkelde tests. Binnen nationale en internationale teams werkt Renee aan standaardisatie van eiwittests met behulp van massaspectrometrie. De toepassingsgebieden van haar onderzoek zijn gerelateerd aan cardiovasculaire ziekten, nierziekten en oncologie, en Renee werkt binnen deze drie gebieden dan ook nauw samen met klinici in multidisciplinaire teams. Eiwitten binnen het gebied van trombose en hemostase, in het bijzonder antitrombine, hebben de specifieke aandacht van Renee.

Renee Ruhaak is lid van de werkgroep klinische massaspectrometrie van de NVKC, alsmede de IFCC werkgroep standaardisering van apolipoproteinen met behulp van massaspectrometrie. Daarnaast is zij lid van het Early Career Scientist committee van MSACL-EU met als aandachtsgebied proteomics.


Publicaties

Renee Ruhaak: ORCID; PubMed; LinkedIn;

Apolipoprotein profiling as a personalized approach to the diagnosis and treatment of dyslipidaemia. Ruhaak LR, van der Laarse A, Cobbaert CM. Ann Clin Biochem. 2019 Mar 19:4563219827620. doi: 10.1177/0004563219827620. [Epub ahead of print] PMID: 30889974

Detecting molecular forms of antithrombin by LC-MRM-MS: defining the measurands. Ruhaak LR, Romijn FPHTM, Smit NPM, van der Laarse A, Pieterse MM, de Maat MPM, Haas FJLM, Kluft C, Amiral J, Meijer P, Cobbaert CM. Clin Chem Lab Med. 2018 Sep 25;56(10):1704-1714. doi: 10.1515/cclm-2017-1111.

Mass Spectrometry Approaches to Glycomic and Glycoproteomic Analyses. Ruhaak LR, Xu G, Li Q, Goonatilleke E, Lebrilla CB. Chem Rev. 2018 Sep 12;118(17):7886-7930. doi: 10.1021/acs.chemrev.7b00732.

Robust and Accurate 2-Year Performance of a Quantitative Mass Spectrometry-Based Apolipoprotein Test in a Clinical Chemistry Laboratory. Ruhaak LR, Smit NPM, Romijn FPHTM, Pieterse MM, van der Laarse A, van der Burgt YEM, Cobbaert CM. Clin Chem. 2018 Apr;64(4):747-749. doi: 10.1373/clinchem.2017.285098.

Multiple Reaction Monitoring for the Quantitation of Serum Protein Glycosylation Profiles: Application to Ovarian Cancer. Miyamoto S, Stroble CD, Taylor S, Hong Q, Lebrilla CB, Leiserowitz GS, Kim K, Ruhaak LR. J Proteome Res. 2018 Jan 5;17(1):222-233. doi: 10.1021/acs.jproteome.7b00541


Contactgegevens

Leids Universitair Medisch Centrum
Gebouw 1
Kamer E-01-077

Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Tel: +31 71 526 6397

Postzone E2-P
Postbus 9600
2300 RC Leiden

E-mail: l.r.ruhaak@lumc.nl