dhr. drs. A. (Arjan) Albersen

Laboratoriumspecialist klinische chemie

Vakgebied(en)

  • Bloedtransfusie / Immunohematologie
  • Bloedafame
  • Pre-analyse
  • Patiëntenlogistiek

Introductie

Arjan Albersen studeerde Medische Biologie aan de Universiteit van Amsterdam en Diergeneeskunde aan de Universiteit van Utrecht. Arjan Albersen is als geregistreerd laboratoriumspecialist klinische chemie en hematologie (i.o.) sinds 2014 verbonden aan de afdeling Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde van het LUMC. Hij is vakinhoudelijk verantwoordelijk voor de bloedtransfusie, poliklinische en klinische bloedafname, pre-analyse en patiënt flow management van de Centrale Bloedafname van het LUMC. 

Arjan Albersen is lid van het opleidingsteam ‘Differentiatie transfusiegeneeskunde (A)’ en docent bij meerdere onderwijsblokken. Daarnaast is hij lid van de Bloedtransfusie Commissie van het LUMC en werkt hij nauw samen met clinici en verpleegkundigen om de pretransfusie diagnostiek en bloedtransfusieketen te optimaliseren. Hij is lid van het projectteam ‘Aanmeldzuilen patiënten’. 

Arjan Albersen is lid van het kernteam Qmentum bloedtransfusie en heeft 5 jaar ervaring als extern auditor bij de Raad voor Accreditatie.


Publicaties

Arjan Albersen: LinkedIn;

Inpatient registration of actual phlebotomy time and non-conformities per specimen in GLIMS 9.  A. Albersen, J.M. Gillis, C.M. Cobbaert. Posterpresentatie 71ste NVKC voorjaarscongres 2018.

Milking the finger: The effect of (in)correct finger stick blood sampling on routine biochemical tests. A. Albersen, I. Revet, E.A. Kemper-Proper, M.H. Thelen. Clin Chem Lab Med 2017; 55(4): eA1–eA66.

Misleading FT4 measurement: assay dependent antibody interference. Revet IBL, Linthorst J, Yildiz E, Janssen J, de Rijke Y, Albersen A. Biochem Med. 2016;26(3):436–443.

Boonman-de Winter L, Albersen A, Mohrman K, Carla Bakx-van Baal C, Thijssen D, Bressers D. High prevalence of vitamin D deficiency in the south-west Netherlands (Article in Dutch).  Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8167.

Albersen A, Porcelijn L, Schilders J, Hamberg P, Njo T. Sunitinib Associated Pseudothrombocytopenia: a Cause of Erroneous Platelet Transfusion. Platelets 2012;


Contactgegevens

Leids Universitair Medisch Centrum
Gebouw 1
Kamer E-02-017

Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Tel: +31 71 529 7473

Postzone E2-P
Postbus 9600
2300 RC Leiden

E-mail: A.Albersen@lumc.nl