Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde

Wij verlenen 24 uur per dag en alle dagen van het jaar diensten ten behoeve van directe en indirecte patiëntenzorg in het LUMC, perifere ziekenhuizen en huisartsen.