Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde

Door de Corona is er een aangepast beleid rondom feces, zie Nieuwsbrief. Bloedafname is mogelijk indien u een verwijsbrief heeft voor het LUMC. U kunt van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00-17.00 uur terecht bij de Bloedafname