Symposia

Elk voorjaar organiseert de L.A.V. een symposium waar een actueel thema’s binnen de Geneeskunde wordt behandeld.  Voorafgaand vindt er een borrel plaats waarna u wordt uitgenodigd deel te nemen aan een interactieve debat. Tot slot sluiten we de avond af met een buffet waar u de opgeworpen stellingen nog kunt nabespreken.

In de rechter kolom vindt u de verslagen van voorgaande symposia.