Over de alumnivereniging

De LUMC Alumni Vereniging is in 1996 opgericht om enerzijds de band tussen het Leids Universitair Medisch Centrum en zijn alumni te versterken, anderzijds om de band van de alumni onderling te versterken. 

De vereniging  is er voor iedereen die in Leiden Geneeskunde, Biomedische wetenschappen,  Klinische Technologie, Farmacie of Vitality and Ageing heeft gestudeerd. Die in  Leiden hun specialistenopleiding volg(d)en of binnen het Leids Universitair  Medisch Centrum een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan onderwijs,  onderzoek of patiëntenzorg.  Via het alumni-netwerk blijft u in contact met oud-studiegenoten en contacten, ervaringen en discussies worden gedeeld.  Als vereniging willen we van blijvende betekenis zijn voor onze alumni door onderlinge contacten en kennisuitwisseling te stimuleren. Daarnaast informeren wij onze alumni op structurele basis over de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied en binnen het LUMC.

De vereniging organiseert diverse lezingen, symposia en activiteiten voor alumni binnen het vakgebied. Bij al deze evenementen is er volop gelegenheid jaargenoten, hoogleraren of andere bekenden te ontmoeten uit uw studieperiode. Voor de jonge alumni worden er naast het reguliere programma nog losse activiteiten georganiseerd die aansluiten bij de wensen van pas afgestudeerde starters in de arbeidsmarkt zoals netwerken, doorstuderen of het opbouwen van een loopbaan. 

Contributie

Voor € 25,00 per jaar bent u lid van de LUMC Alumni Vereniging en bent u welkom bij alle evenementen.   Voor LUMC studenten zijn er geen kosten verbonden aan het bijwonen van evenementen. Studenten dienen zich wel aan te melden voor de bijeenkomsten. Lid worden van de vereniging.

Jaarverslagen

Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2018
Algemeen jaarverslag LAV 2019
Algemeen jaarverslag LAV 2020
Concept verslag ALV 2021
Algemeen jaarverslag LAV 2021
Jaarrekening LAV 2021

Verslagen Kascommissie

Verslag kascommissie 2020
Verslag kascommissie 2021

Statuten LAV

LAV statutenwijziging 2022