Afdeling

Anatomie en Embryologie

De afdeling Anatomie en Embryologie is gespecialiseerd in stamcelonderzoek en differentiatie van stamcellen naar cardiovasculaire cellijnen, en is verantwoordelijk voor onderwijs en onderzoek binnen de Klinische Anatomie.
Patiëntenzorg
Onderwijs

Een van de hoofdtaken van de afdeling Anatomie is het geven van onderwijs in macroscopische en microscopische anatomie en embryologie aan (bio)medische studenten en het aanbieden van specialistische medische cursussen aan (post)academici en specialisten-in-opleiding. Hieronder staat een kort overzicht met daarin ook links voor verdere informatie.

Klinische anatomie

Een van de hoofdtaken van de afdeling Anatomie is het geven van onderwijs in macroscopische en microscopische anatomie en embryologie aan (bio)medische studenten en het aanbieden van specialistische medische cursussen aan (post)academici en specialisten-in-opleiding. Hieronder staat een kort overzicht met daarin ook links voor verdere informatie.

Klinische anatomie

De sectie klinische anatomie binnen de afdeling Anatomie is medeverantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het academisch en post-academisch onderwijs van de afdeling Anatomie. Tevens begeleiden en ondersteunen zij anatomische onderzoeksvragen uit de kliniek. U kunt hiervoor contact opnemen met een van de gespecialiseerde (klinisch) anatomen hieronder. Voor toestemming voor het uitvoeren van het onderzoek dient eerst een uitgewerkt onderzoeksvoorstel gestuurd te worden aan Professor Marco de Ruiter.

Research

The Department of Anatomy and Embryology is specialized studying early human embryogenesis, stem cell biology and regeneration, with a particular focus on genetic disorders of the heart and skeletal muscle. In addition, the department has a state-of-the-art program for teaching and research in clinical anatomy including 3D augmented reality tools.

Lichaamsdonatie

Men kan gedurende het leven het besluit nemen na het overlijden het stoffelijk overschot ter beschikking te doen stellen aan de medische wetenschap.

De procedure bij het LUMC is dat men, na het lezen van een informatiepakket, een handgeschreven verklaring, volgens een door de afdeling Anatomie en Embryologie opgesteld voorbeeld, bij deze afdeling heeft ingediend. Deze verklaring, ook wel wilsbeschikking genoemd, maken het besluit rechtsgeldig. Deze wilsbeschikking is onder andere nodig om na het overlijden de benodigde papieren te verkrijgen bij de gemeente van de plaats waar het overlijden heeft plaatsgevonden.

Men kan gedurende het leven het besluit nemen na het overlijden het stoffelijk overschot ter beschikking te doen stellen aan de medische wetenschap.

De procedure bij het LUMC is dat men, na het lezen van een informatiepakket, een handgeschreven verklaring, volgens een door de afdeling Anatomie en Embryologie opgesteld voorbeeld, bij deze afdeling heeft ingediend. Deze verklaring, ook wel wilsbeschikking genoemd, maken het besluit rechtsgeldig. Deze wilsbeschikking is onder andere nodig om na het overlijden de benodigde papieren te verkrijgen bij de gemeente van de plaats waar het overlijden heeft plaatsgevonden.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met lichaamsdonatie@lumc.nl of lees de brochure.

Informatie voor nabestaanden

In geval van overlijden van een lichaamsdonor moet door een nabestaande of de (huis)arts zo spoedig mogelijk contact opgenomen worden met de door het LUMC aangewezen uitvaartondernemer (Omen uitvaartzorg / Attent uitvaartzorg). Het telefoonnummer en het codicilnummer staan vermeld in de bevestigingsbrief. Het telefoonnummer is dag en nacht bereikbaar.

Gedenkmonument lichaamsdonoren

De afdeling Anatomie heeft in samenwerking met het LUMC een gedenkmonument laten creëren voor lichaamsdonoren en hun nabestaanden. Op 16 oktober 2018 heeft Decaan professor Pancras Hogendoorn samen met burgemeester Henri Lenferink het gedenkmonument onthuld op de historische begraafplaats Groenesteeg. Dit bijzondere monument dient als nagedachtenis aan hen die hun lichaam ter beschikking stelden aan de wetenschap.

Over de afdeling

Missie

Onze missie is het ontwikkelen van nieuwe behandelmogelijkheden voor patiënten met genetische aandoeningen.

Stamcelbiologie en vooruitgang in genbewerkingstechnologieën zijn veelbelovend voor de ontwikkeling van nieuwe therapieën die gericht zijn op het herstellen of vervangen van cellen en weefsels die verloren zijn gegaan door trauma of ziekte.

Daarom integreert de vakgroep Anatomie en Embryologie fundamenteel onderzoek van wereldklasse op het gebied van ontwikkelingsbiologie, stamcellen, genbewerking en weefselregeneratie met onderzoeksprogramma's gericht op het toepassen van deze technologieën voor de behandeling van (genetische) degeneratieve aandoeningen.

Contactgegevens

Prof. dr. Niels Geijsen - afdelingshoofd
Telefoon: 071 526 9302

Postadres

Postzone S-1-P
Postbus 9600
2300 RC Leiden

Bezoekadres

LUMC Gebouw 2
Einthovenweg 20
2333 ZC Leiden