Verpleegafdeling

Intensive Care Neonatologie

Gefeliciteerd met de geboorte van uw baby en welkom op onze verpleegafdeling. Op de afdeling Intensive Care Neonatologie streven we naar optimale zorg voor u en uw baby. Op onze afdeling werken wij volgens het principe van ontwikkelingsgerichte zorg. Lees op deze pagina meer over een opname op onze afdeling.
Contact en locatie

Locatie

Bezoektijden

Uw baby is opgenomen op onze afdeling Intensive Care Neonatologie. Wij zijn één van de 9 Nederlandse neonatale intensive care afdelingen. Baby's die bij ons worden opgenomen hebben na de geboorte intensieve zorg of bewaking nodig. Het gaat hierbij om te vroeg geboren baby's, zieke pasgeborenen of pasgeborenen met een ernstige aangeboren hartaandoening. Naast de samenwerking met Geboortehuis Leiden vervult onze afdeling een regiofunctie. Het kan dus goed zijn dat u naar ons bent doorverwezen vanuit één van de omliggende ziekenhuizen.

Voor de opname

Wij beseffen dat de opname van uw baby een ingrijpende periode is. Als medische en verpleegkundige staf streven wij er daarom naar uw baby en u te ondersteunen tijdens deze periode in een sfeer van openheid, betrouwbaarheid en betrokkenheid. Wij zullen u als ouder ook zoveel mogelijk betrekken bij de verzorging van uw baby.

Praktische informatie

Voor ouders gelden geen bezoektijden. U kunt ons ook altijd bellen voor informatie over uw kind. Wilt u rekening houden met het volgende:

Wij beseffen dat de opname van uw baby een ingrijpende periode is. Als medische en verpleegkundige staf streven wij er daarom naar uw baby en u te ondersteunen tijdens deze periode in een sfeer van openheid, betrouwbaarheid en betrokkenheid. Wij zullen u als ouder ook zoveel mogelijk betrekken bij de verzorging van uw baby.

Praktische informatie

Voor ouders gelden geen bezoektijden. U kunt ons ook altijd bellen voor informatie over uw kind. Wilt u rekening houden met het volgende:

 • Bij koorts of verkoudheid van ouder(s) of bezoekers, graag melden bij verpleging voor binnenkomst op de kamer.
 • Geen hand-, en polssieraden dragen.
 • Bij de ingang van de afdeling hangt een handalcoholdispenser. Wij vragen u uw handen te desinfecteren met deze handalcohol (30 sec droogwrijven). Dit is nodig om het risico op infectie voor uw kind te beperken.
 • Geen jassen op de kamer. Deze opbergen in het kluisje, refererend aan het kamernummer van uw baby.
 • U mag uw smartphone op de kamer gebruiken mits het geluid op stil staat. Bellen mag alleen buiten de afdeling vanwege de rust van uw kind.  
 • Voor en na gebruik van de smartphone uw handen desinfecteren met handalcohol en uw smartphone schoonmaken met een microvezeldoekje die te vinden is op de kamer van uw baby.
 • U kunt eten in de familiekamer. Het is niet toegestaan op de kamer van de baby.
 • Planten en bloemen zijn niet toegestaan op de patiëntenkamer.
 • Wij vinden privacy erg belangrijk. Daarom vragen wij u en uw bezoekers alleen bij uw eigen kind in de kamer te blijven. Ook vragen we u aan de privacy van onze medewerkers te respecteren.
 • De volgende tips helpen om het verblijf van uw baby in LUMC veiliger te maken.

Waterpokken

Zieke pasgeborenen hebben een verzwakt afweersysteem. Daarom is het krijgen van waterpokken voor hen gevaarlijk. Waterpokken is een virusinfectie. Na besmetting duurt het twee tot drie weken voordat de vlekjes/blaasjes ontstaan. Tijdens die periode (de incubatietijd) wordt het virus door hoesten en praten via druppeltjes in de lucht overgebracht. Daarna is contact met vocht uit de blaasjes ook zeer besmettelijk.

Voor de afdeling zelf heeft een mogelijke besmetting met waterpokken grote gevolgen. De afdeling moet voor de duur van de incubatietijd ‘dicht’. Daarnaast moeten alle kinderen op de afdeling antistoffen geïnjecteerd krijgen.

 • Kinderen of volwassenen die geen waterpokken hebben gehad, mogen niet op de afdeling komen. Zij kunnen onder begeleiding plaats nemen in de liftkern, niet in de familiekamer.
 • Als ouders nog geen waterpokken hebben gehad en er waterpokken in de omgeving heerst moet u dat meteen aan ons melden. Mogelijk vindt de arts het nodig om u als ouder op waterpokken te laten testen via bloedonderzoek.

Secretaresse

Heeft u administratievragen dan kunt u zich tijdens werkdagen tussen 8.00 – 16.00 uur wenden tot de secretaresse bij binnenkomst.

Toegang op de afdeling Neonatologie

 • Om de veiligheid te bevorderen worden de toegangsdeuren tot de afdeling Neonatologie op werkdagen tussen 16.30 – 8.00 uur en in het weekend afgesloten.
 • Bij opname van uw kind, krijgt u twee pasjes uitgereikt. De pasjes zijn strikt persoonlijk en mogen niet door anderen worden gebruikt.
 • Met de pasjes heeft u toegang tot de afdeling en kunt u familie en vrienden binnen laten.

Rondleiding op de Neonatale Intensive Care Unit van het LUMC.

Tijdens de opname

Tijdens het verblijf van uw baby op de afdeling neonatologie wordt er naar gestreefd om uw baby en u zo goed mogelijk te begeleiden en verzorgen. U wordt als ouders zoveel mogelijk betrokken in de zorgtaken voor uw baby. Indien de conditie van uw baby het toestaat kunnen u en uw partner met uw kindje buidelen (huid-op-huid contact). Op onze afdeling werken wij volgens het principe van ontwikkelingsgerichte zorg.

U mag zoveel mogelijk van de dagelijkse zorg voor uw kind zelf doen. Wij zullen u hierin zo goed mogelijk begeleiden. U kunt met de verpleegkundige overleggen wanneer u komt en hoeveel hulp u nodig heeft bij de verzorging. Voordat u de couveuse opent en/of uw kind aanraakt, moet u uw handen desinfecteren met handalcohol (30 seconden droogwrijven).

Tijdens het verblijf van uw baby op de afdeling neonatologie wordt er naar gestreefd om uw baby en u zo goed mogelijk te begeleiden en verzorgen. U wordt als ouders zoveel mogelijk betrokken in de zorgtaken voor uw baby. Indien de conditie van uw baby het toestaat kunnen u en uw partner met uw kindje buidelen (huid-op-huid contact). Op onze afdeling werken wij volgens het principe van ontwikkelingsgerichte zorg.

U mag zoveel mogelijk van de dagelijkse zorg voor uw kind zelf doen. Wij zullen u hierin zo goed mogelijk begeleiden. U kunt met de verpleegkundige overleggen wanneer u komt en hoeveel hulp u nodig heeft bij de verzorging. Voordat u de couveuse opent en/of uw kind aanraakt, moet u uw handen desinfecteren met handalcohol (30 seconden droogwrijven).

Als de zorg door de medische situatie van uw kind te complex is, kunt u niet alles zelf doen. Wel kunt u voor, tijdens en na het verzorgen uw kind vasthouden of aanraken. Zo wordt hij/zij rustig wakker en kunt u hem/haar troosten.

Ontwikkelingsgerichte zorg

Met Ontwikkelingsgerichte Zorg (OGZ) wordt geprobeerd de stressprikkels bij uw kind te verminderen en het comfort te vergroten. Zo kan uw kind zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Met OGZ leert u uw kind te observeren en in te spelen op zijn behoeften. U leert contact te maken met uw kind en de band met hem te laten groeien. Met Video Interactie Begeleiding (VIB) worden er opnames gemaakt van u en uw kind tijdens de verzorging of het buidelen. De beelden worden daarna met u terug gekeken waardoor u inzicht krijgt in de contactmomenten die uw kind maakt. U zult merken dat u uw kind steeds beter gaat leren kennen, en dat het steeds natuurlijker voelt om zelf de verzorging op u te nemen.

De verpleegkundige zal u informatie geven over Ontwikkelingsgerichte Zorg. In een speciaal fotoboek worden de meest voorkomende gedragingen en handelingen weergegeven en uitgelegd.

Bij opname krijgt uw kind ook een fopspeen van ons aangeboden, ter comfort. Deze is speciaal afgestemd op het gewicht van uw baby om een goede mondmotoriek te bevorderen. De verpleging kookt deze speen de eerste dagen uit, hierna vragen wij u om dit zelf te doen.

Lees hier meer over:

 • de babycam
 • borstvoeding
 • kolven
 • buidelen
 • uw aanwezigheid
 • kleding
 • onderzoeken

Welke zorgverleners zijn er op de afdeling?

Ons team op de neonatologie zet zich er voor in om samen met de ouders professionele en individuele zorg te geven aan uw baby. Voor deze intensieve zorg is een groot team belangrijk.

Lees hier meer over de zorgverleners.

Voorzieningen voor ouders

Om het verblijf van u en uw familie zo aangenaam mogelijk te maken kunt u gebruik maken van:

 • de familiekamer
 • de daktuin
 • de kinderopvang
 • Ronald McDonald Huis
 • care4Neo

Lees hier meer over de voorzieningen voor ouders.

Na de opname

Uw baby mag naar huis

De opnameduur is voor ieder kind verschillend. Ongeveer 80% van de te vroeg geboren kinderen mag rond de uitgerekende geboortedatum naar huis. Uw kind mag mee naar huis als hij/zij goed groeit, drinkt, zichzelf op temperatuur kan houden en er geen andere gezondheidsproblemen meer zijn. Soms komt uw baby vanuit het LUMC rechtstreeks naar huis. In dat geval zullen de arts en verpleegkundige u uitgebreid voorlichten en voorbereiden op de thuiskomst van uw baby. Meer informatie vindt u ook in de folder "Na de bevalling" of "Uw baby komt naar huis".

Uw baby mag naar huis

De opnameduur is voor ieder kind verschillend. Ongeveer 80% van de te vroeg geboren kinderen mag rond de uitgerekende geboortedatum naar huis. Uw kind mag mee naar huis als hij/zij goed groeit, drinkt, zichzelf op temperatuur kan houden en er geen andere gezondheidsproblemen meer zijn. Soms komt uw baby vanuit het LUMC rechtstreeks naar huis. In dat geval zullen de arts en verpleegkundige u uitgebreid voorlichten en voorbereiden op de thuiskomst van uw baby. Meer informatie vindt u ook in de folder "Na de bevalling" of "Uw baby komt naar huis".

Uitgestelde kraamzorg

Voor gezinnen waarbij kraamzorg door omstandigheden (zoals een ziekenhuisopname) later nodig is dan normaal, is er uitgestelde kraamzorg of couveuse-nazorg. De meeste kraamzorgbureau’s verzorgen dit.

Uitgestelde kraamzorg wordt niet gedekt door de basisverzekering, maar wel door sommige aanvullende verzekeringen. U kunt ook meer zorguren inkopen dan de verzekering vergoedt.

Uw baby wordt overgeplaatst

Wanneer uw baby niet langer intensieve zorg nodig heeft en de artsen het verantwoord vinden, zal uw baby worden overgeplaatst naar een ziekenhuis bij u in de buurt. De keuze voor het ziekenhuis hangt af van de zorg die uw kind nog nodig heeft en van uw woonplaats. Sommige pasgeborenen hebben nog post-IC/high care nazorg nodig waarvoor het LUMC samenwerkt met High Care Centra in het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag, Haaglanden Medisch Centrum locatie Westeinde in Den Haag, Reinier de Graaf Gasthuis in Delft en het Groene Hart ziekenhuis in Gouda. Deze post-IC/high care zorg houdt bijvoorbeeld in de zorg voor baby’s van 30 - 32 weken, huidige gewicht 1000-1250 gram of CPAP/ high flow ondersteuning hebben. Sommige pasgeborenen kunnen naar een neonatologie afdeling in een algemeen ziekenhuis bij u in de buurt.

De zorgcoördinator (tel 071 526 5394) komt tijdens de opname langs om u tijdig te informeren over de overplaatsing en uw wensen omtrent het ziekenhuis te bespreken. Omdat het aantal intensive care plaatsen beperkt is, kan een overplaatsing soms vrij onverwacht gebeuren. Wij zullen altijd ons best doen u ook in dit geval zo goed mogelijk te informeren.

De nieuwe afdeling van uw kind is geen intensive care unit. Daarom zijn er vermoedelijk minder artsen en verpleegkundigen aanwezig. De verpleegkundigen moeten meer kinderen verzorgen dan u bij ons gewend bent. Wij raden u aan een kennismakingsbezoek te brengen aan het andere ziekenhuis, om zo alvast een beeld van de afdeling te krijgen. U kunt ook alvast de website van het ziekenhuis bekijken.

Heeft u een meerling, dan proberen wij uw kinderen tegelijkertijd over te plaatsen. Dit lukt niet altijd. Het kan zijn dat uw ene kind wel toe is aan een overplaatsing naar een high care afdeling, maar uw andere kind nog langer intensieve zorg nodig heeft.

Andere ziekenhuizen in de regio:

Bezoekers en naasten

Bezoek (broertjes/zusjes en kraamvisite)

Broertjes en zusjes zijn van harte welkom met minimaal één van de ouders mits zij waterpokken hebben gehad.

Kraamvisite

 • Kraamvisite is welkom, maar altijd samen met één van de ouders. Houd hierbij wel de rust van het kind in de gaten. Kinderen boven de 12 jaar zijn welkom.
 • U mag maximaal vier mensen tegelijk op de kamer ontvangen.
 • Bij interventies door de verpleegkundige of arts kunnen wij uw bezoek vragen de kamer te verlaten .
 • Uw bezoek mag niet op de gang of in de familiekamer verblijven, zij dienen te wachten bij de liftkern, hier is een zitje voor ingericht.
 • Ook kan uw bezoek gebruik maken van de ruimte op het Leidse Plein, hier bevinden zich allerlei voorzieningen, zoals restaurant, kinderopvang, boekwinkel, bloemenkiosk en stilte- en gebedsruimte,
 • Openingstijden van de daktuin, maandag t/m woensdag van 09.30 tot 19.30, donderdag en vrijdag van 9.30 tot 17.00 uur en op zaterdag en zondag van 13.00 tot 18.30.
 • Er bestaat ook een mogelijkheid voor kortdurende opvang op de Daktuin als er een artsengesprek is of als een ouder wil buidelen.
 • Openingstijden kinderopvang voor kinderen van 0 t/m 7 jaar, maandag t/m donderdag van 08.30 tot 16.30, vrijdag van 08.30 tot 12.30, in het weekend gesloten.

Bezoek (broertjes/zusjes en kraamvisite)

Broertjes en zusjes zijn van harte welkom met minimaal één van de ouders mits zij waterpokken hebben gehad.

Kraamvisite

 • Kraamvisite is welkom, maar altijd samen met één van de ouders. Houd hierbij wel de rust van het kind in de gaten. Kinderen boven de 12 jaar zijn welkom.
 • U mag maximaal vier mensen tegelijk op de kamer ontvangen.
 • Bij interventies door de verpleegkundige of arts kunnen wij uw bezoek vragen de kamer te verlaten .
 • Uw bezoek mag niet op de gang of in de familiekamer verblijven, zij dienen te wachten bij de liftkern, hier is een zitje voor ingericht.
 • Ook kan uw bezoek gebruik maken van de ruimte op het Leidse Plein, hier bevinden zich allerlei voorzieningen, zoals restaurant, kinderopvang, boekwinkel, bloemenkiosk en stilte- en gebedsruimte,
 • Openingstijden van de daktuin, maandag t/m woensdag van 09.30 tot 19.30, donderdag en vrijdag van 9.30 tot 17.00 uur en op zaterdag en zondag van 13.00 tot 18.30.
 • Er bestaat ook een mogelijkheid voor kortdurende opvang op de Daktuin als er een artsengesprek is of als een ouder wil buidelen.
 • Openingstijden kinderopvang voor kinderen van 0 t/m 7 jaar, maandag t/m donderdag van 08.30 tot 16.30, vrijdag van 08.30 tot 12.30, in het weekend gesloten.

Bezoek (als u zelf ziek bent)

Heeft u last van griep, verkoudheid, koorts (hoger dan 38 graden), diarree of een infectie aan mond of handen? Neem dan voor u op bezoek komt telefonisch contact op met de verpleegkundige. Zij adviseert u over eventuele voorzorgsmaatregelen.

Voor overig bezoek met deze klachten is het niet verantwoord om op bezoek te komen. Dit om het risico op infecties voor uw kind zoveel mogelijk te beperken. Ook bij de broertjes en zusjes die op bezoek komen moet er op gelet worden dat zij niet snotterig zijn, hoesten of in contact zijn geweest met kinderinfectieziekten (zoals waterpokken).