Second opinion

Een second opinion is het oordeel of advies van een andere medische specialist dan uw behandelend arts. Als u twijfelt aan de diagnose of de voorgestelde behandeling van uw arts, dan kunt u om zo’n tweede mening vragen. Ook komt het voor dat uw behandelend arts voorstelt de mening van een andere arts te vragen.

Hoe vraag ik een second opinion aan?

Voor een second opinion heeft u een verwijzing van uw behandelend arts nodig. Uw arts stuurt de verwijzing - inclusief de benodigde medische gegevens - naar het LUMC. Onze medisch specialisten zullen uw verwijzing bekijken en beoordelen. Valt de verwijzing binnen het expertisegebied van het LUMC? Dan ontvangt u een schriftelijke uitnodiging voor een second opinion op een polikliniek. 

Kosten

Als u om een second opinion vraagt, dan zijn daar kosten aan verbonden. Vraag daarom vooraf na of uw ziektekostenverzekeraar deze kosten dekt. Zo niet, dan zult u deze rekening zelf moeten betalen.