Polikliniek

Reumatologie Academische Zorg

U komt op de afdeling Reumatologie Academische Zorg terecht als u een reumatische ziekte heeft, zoals Reumatoïde Artritis, Artritis Psoriatica, SLE of een andere ontstekingsziekte. Uw medisch specialist kan u naar deze afdeling verwijzen als u door uw klachten meer zorg nodig heeft dan wij u tijdens poliklinische bezoeken kunnen bieden.
Contact en locatie

Locatie

Contact

Arts onderzoekt gewrichten.

Op de afdeling werkt een team van reumatologen, reumaverpleegkundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en maatschappelijk werkers. De specialisten, medewerkers en afdelingen werken intensief met elkaar samen. Zo helpen wij u zo snel en vakkundig mogelijk. Voordelen van een multidisciplinaire zorg zijn onder andere:

  • We stellen behandeldoelen op volgens uw zorgbehoefte;
  • De afspraken zijn op elkaar afgestemd (in een dagbehandelingstraject);
  • Er is voortdurende bewaking van uw ziekteactiviteit, effect van de behandeling en kwaliteit van zorg;
  • Wachttijden en doorlooptijden zijn zo kort mogelijk;
  • Een soepel verloop van het hele zorgtraject;
  • U weet waar u aan toe bent.
Afspraak maken

Uw reumatoloog bespreekt een eventuele wijziging naar de afdeling Reumatologie Academische Zorg met u.

Voorbereiden op uw bezoek

Aanvullende informatie voor uw bezoek