Polikliniek

Opnamebureau

Als u van uw behandelend arts te horen hebt gekregen dat u een onderzoek of operatie moet ondergaan waarvoor u moet worden opgenomen, dan wordt deze gepland door de planners van het Opnamebureau. De planners van het Opnamebureau werken voor de specialismen Heelkunde, Orthopedie, Urologie en Plastische Chirurgie. Voor vragen omtrent planning van opname en/of operatie voor een ander specialisme kunt u terecht bij uw behandelend arts.
Contact en locatie

Locatie

Contact

Afspraak maken

De planners van het Opnamebureau nemen, zodra de aanvraag voor opname en operatie binnen is, contact met u op. Ze bespreken met u welke zaken er vooraf geregeld moeten worden, zoals bijvoorbeeld de afspraak met de anesthesie voor de pre-operatieve screening (POS). De afspraak hiervoor wordt gemaakt aan de hand van de door uw behandelend arts gestelde medische urgentie van uw ingreep.

Op basis van alle aangegeven criteria in de aanvraag maken de planners zo nodig in overleg met uw behandelend arts de best mogelijke planning om u op het juiste moment van de juiste zorg te kunnen voorzien.

Voorbereiden op uw bezoek

Wie komt u tegen?

U krijgt in ieder geval tijdens uw opname te maken met medisch specialisten, arts-assistenten, co-assistenten,verpleegkundigen en leerlingverpleegkundigen. De afdeling wordt geleid door een verpleegkundig teamleider. De teamleider valt onder de verantwoordelijkheid van het verpleegkundig hoofd. De medische verantwoordelijkheid ligt bij uw medisch specialist, de medische specialisten staan onder leiding van het medisch afdelingshoofd.

Wie komt u tegen?

U krijgt in ieder geval tijdens uw opname te maken met medisch specialisten, arts-assistenten, co-assistenten,verpleegkundigen en leerlingverpleegkundigen. De afdeling wordt geleid door een verpleegkundig teamleider. De teamleider valt onder de verantwoordelijkheid van het verpleegkundig hoofd. De medische verantwoordelijkheid ligt bij uw medisch specialist, de medische specialisten staan onder leiding van het medisch afdelingshoofd.

De opname

De opnamedatum wordt altijd onder voorbehoud afgesproken omdat de mogelijkheid bestaat dat in de dagen vóór de geplande opname de planning moet worden veranderd. Zelfs als u al bent opgenomen, kan het helaas gebeuren dat een operatie op het allerlaatste moment niet door kan gaan. Dit bijvoorbeeld door een spoedoperatie, het ontbreken van een intensive care bed, personele of technische problemen. We brengen u dan zo snel mogelijk op de hoogte van een nieuwe opnamedatum of operatiedatum.

Opname op de dag van de operatie

De operatie vindt plaats op de dag dat u wordt opgenomen. U mag dan vanaf 12 uur 's nachts niet meer eten en roken. Tenzij anders met u is afgesproken, mag u tot 2 uur voor de ingreep heldere vloeistof drinken (dit is appelsap, thee, water of limonade). 

De verpleegkundige voert (eventueel met uw partner of familie) een opnamegesprek waarin onder andere aan de orde komt:

  • De voorbereiding voor de operatie
  • Het verblijf op de uitslaapkamer (verkoeverkamer)
  • Het tijdstip waarop de contactpersoon van de familie op de operatiedag naar de afdeling kan bellen voor informatie. Indien u dit wenst, belt de arts die u opereert (de operateur) uw contactpersoon, om te vertellen hoe de operatie verlopen is. Dit kunt u aan de arts vragen. 

U hebt een kort gesprek met de operateur en met de anesthesist (narcotiseur). Dit kan nog op de afdeling zijn, maar kan ook plaatsvinden op de operatieafdeling.

Opname op de dag vóór de operatie

Op de dag vóór de operatie komt een aantal medewerkers van de afdeling bij u langs om informatie te geven en informatie te verkrijgen. De co-assistent voert een medisch opnamegesprek en doet een algemeen lichamelijk onderzoek. Een medewerker van de prikdienst komt bloed bij u afnemen.
De behandelend arts geeft informatie over de operatie en onderzoekt het operatiegebied. Op indicatie komt vóór de operatie ook een internist langs om eventueel aanvullende afspraken over het medisch beleid te maken.

De verpleegkundige voert (eventueel met uw partner of familie) een verpleegkundig opnamegesprek waarin onder andere aan de orde komt:

  • De voorbereiding voor de operatie
  • Het nuchter zijn (niet meer eten en drinken) voor de operatie
  • Het verblijf op de uitslaapkamer (verkoeverkamer)
  • De arts uw contactpersoon om te vertellen hoe de operatie verlopen is
  • Of u thuis na de opname hulp nodig heeft. Het is belangrijk dat u dit zo snel mogelijk aangeeft i.v.m.wachttijden voor verpleeghuiszorg  en/of thuiszorg

Aanvullende informatie voor uw bezoek