Polikliniek

Neurochirurgie

De polikliniek Neurochirurgie voert operaties uit bij aandoeningen aan het zenuwstelsel, zoals aan de hersenen, wervelkolom, zenuwen en het ruggenmerg.
Contact en locatie

Polikliniek Neurochirurgie

Contact

Polikliniek ZenuwCenctrum

Contact

 

 

Opnameplanning

Contact

We werken veel samen met andere specialismen in het ziekenhuis. Hierdoor zijn er naast de algemene polikliniek Neurochirurgie ook speciale poliklinieken voor bepaalde aandoeningen.

De polikliniek Neurochirurgie is onderdeel van het Universitair Neurochirurgisch Centrum Holland (UNCH), een samenwerking tussen de ziekenhuizen in de regio Den Haag-Leiden. Binnen deze samenwerking zijn de speerpunten van het LUMC: complexe wervelkolomaandoeningen (onder andere primaire bottumoren: chordomen/chondrosarcomen), schedelbasistumoren, brughoektumoren, hypofysetumoren, zenuwtumoren en zenuwletsels.

Afspraak maken

Het maken van een afspraak

U kunt niet zelf een afspraak maken, maar de neuroloog, de orthopedisch chirurg of een andere neurochirurg naar de polikliniek Neurochirurgie verwijst u door.

Nadat het secretariaat de verwijsbrief heeft ontvangen, wordt de brief eerst beoordeeld door de neurochirurg. Als er een indicatie is, roepen wij u via e-mail en/of een afspraakbrief op voor een afspraak op de polikliniek. Het kan ook zijn dat u een uitnodiging krijgt voor een afspraak in één van de samenwerkende ziekenhuizen.

Het maken van een afspraak

U kunt niet zelf een afspraak maken, maar de neuroloog, de orthopedisch chirurg of een andere neurochirurg naar de polikliniek Neurochirurgie verwijst u door.

Nadat het secretariaat de verwijsbrief heeft ontvangen, wordt de brief eerst beoordeeld door de neurochirurg. Als er een indicatie is, roepen wij u via e-mail en/of een afspraakbrief op voor een afspraak op de polikliniek. Het kan ook zijn dat u een uitnodiging krijgt voor een afspraak in één van de samenwerkende ziekenhuizen.

Spreekuren en poliklinieken

De polikliniek Neurochirurgie verzorgt verschillende spreekuren, waarvan sommige multidisciplinair zijn. Multidisciplinair wil zeggen dat het spreekuur samen met andere specialismen wordt georganiseerd, zoals endocrinologie, KNO, orthopedie en revalidatiegeneeskunde. U wordt dan tegelijk (of na elkaar) door artsen van verschillende afdelingen gezien. Het kan daarom voorkomen dat uw afspraak niet plaatsvindt op de polikliniek van de neurochirurgie, maar bij een ander specialisme. Via het patiëntportaal mijnLUMC of de afspraakbrief vindt u de exacte locatie van uw afspraak.

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de verschillende spreekuren:

Polikliniek

 

Locatie

Route

Algemeen spreekuur Neurochirurgie

 

J3 – Q

Neurochirurgie

Route 585

Polikliniek ZenuwCentrum:

Neurochirurgie / Orthopedie / Revalidatie

C0 - 54 

ZenuwCentrum

Route 8

Brughoektumoren:

Neurochirurgie / KNO

H2 - R 

Route 478

Hypofyse tumoren:

Neurochirurgie / Endocrinologie             

B2 - R 

Route 25

Congenitale wervelkolomaandoeningen, waaronder achondroplasie 

J3 – Q

Neurochirurgie

Route 585

Second opinion nn

Met een 'second opinion' wordt het oordeel of advies van een andere medisch specialist dan de behandelend arts bedoeld. Ook bij de afdeling Neurochirurgie van het LUMC kunt u terecht voor een second opinion. Een van onze neurochirurgen geeft dan op verzoek zijn of haar mening, maar neemt in principe de behandeling niet over. U kunt een second opinion aanvragen op verwijzing van uw huisarts, als u met betrekking tot de behandeling voor een belangrijke beslissing komt te staan of als u twijfelt over een diagnose of behandeling. Ook kan het voorkomen dat uw behandelend arts voorstelt de mening van een andere arts te vragen.

Poliklinische behandeling

De polikliniek Neurochirurgie heeft een speciale behandelkamer voor kleine poliklinische behandelingen. Voor deze behandelingen hoeft u niet opgenomen te worden. Voorbeelden van kleine ingrepen zijn: wondverzorging, wondinspectie en hechtingen verwijderen. Het secretariaat Neurochirurgie plant u in voor deze behandelkamer.

Voorbereiden op uw bezoek

Tijdens het eerste consult onderzoekt de neurochirurg uw aandoening, of die van uw kind. Ook bespreekt hij of zij de analyse van de verwijzer met u. Als het nodig is vragen wij afspraken bij andere specialismen aan en verrichten we aanvullende beeldvorming (röntgenfoto, MRI- of CT-scan) of een spier- zenuwonderzoek (EMG). Soms verrichten we ook bloedonderzoek. Samen met u bespreken we de verdere behandeling. Bij dit consult kan ook iemand van een ander specialisme, een arts-assistent of verpleegkundig specialist aanwezig zijn. Een bezoek op de polikliniek duurt tussen de 10 en 30 minuten en kan soms ook telefonisch plaatsvinden.

Tijdens het eerste consult onderzoekt de neurochirurg uw aandoening, of die van uw kind. Ook bespreekt hij of zij de analyse van de verwijzer met u. Als het nodig is vragen wij afspraken bij andere specialismen aan en verrichten we aanvullende beeldvorming (röntgenfoto, MRI- of CT-scan) of een spier- zenuwonderzoek (EMG). Soms verrichten we ook bloedonderzoek. Samen met u bespreken we de verdere behandeling. Bij dit consult kan ook iemand van een ander specialisme, een arts-assistent of verpleegkundig specialist aanwezig zijn. Een bezoek op de polikliniek duurt tussen de 10 en 30 minuten en kan soms ook telefonisch plaatsvinden.

Arts in opleiding tot specialist

Omdat het LUMC een academisch ziekenhuis is, is het mogelijk dat u gezien wordt door een arts in opleiding tot medisch specialist (AIOS). Deze arts werkt altijd onder toezicht van een stafarts van de polikliniek Neurochirurgie.

Physician Assistant en Verpleegkundig Specialist

Het is ook mogelijk dat u wordt gezien door een Physician Assistant, (PA) of Verpleegkundig Specialist (VPS). Een PA of VPS is een verpleegkundige of paramedicus die een vervolgopleiding heeft gedaan. Daarna mag hij of zij zelfstandig complexe medische taken en handelingen uitvoeren. De PA of VPS neemt hierbij taken over van een medisch specialist. U kunt de PA of VPS qua werkzaamheden vergelijken met een (gevorderde) arts-assistent in opleiding. Het afnemen van anamneses, uitvoeren van lichamelijk onderzoek, assisteren bij operaties en het voorschrijven van medicijnen behoren tot het takenpakket. De medisch specialist blijft eindverantwoordelijk.

Operatie

Tijdens uw consult bespreken we of een operatie nodig of geadviseerd is (of juist niet). We bespreken ook de verwachtingen en risico’s van een operatie ook met u. Als we samen met uw behandelend arts besluiten tot operatie, plaatsen we u op de opnamelijst. Meestal kan niet direct een datum worden gepland, maar wordt dit door de planning van de afdeling gedaan. In sommige gevallen vindt een operatie plaats in één van de samenwerkende regionale ziekenhuizen buiten het LUMC. De operatie wordt wel uitgevoerd door een neurochirurg die verbonden is aan het LUMC.

Anesthesie

Als een operatie wordt geadviseerd, betekent dit dat de anesthesioloog beoordeelt of er specifieke maatregelen moeten worden genomen voor de narcose (bijvoorbeeld een hartfilmpje of bloedonderzoek). U krijgt hiervoor een afspraak van de afdeling anesthesiologie. Klik hier voor meer informatie.

Vragenlijsten

Soms maken we gebruik van een vragenlijst voorafgaand of volgend op uw afspraak op de polikliniek. U kunt deze soms ter plekke invullen. Soms vragen we u om deze thuis online in te vullen via mijnLUMC.

Onderzoek

In een academisch ziekenhuis wordt wetenschappelijk onderzoek verricht. Dit betekent dat ook we u kunnen vragen of u wilt meewerken aan onderzoek naar bijvoorbeeld een nieuwe behandeling. Uw behandelend arts informeert u over het onderzoek en vraagt of u mee wilt doen. Meedoen is nooit verplicht en heeft geen invloed op uw behandeling.

Aanvullende informatie voor uw bezoek

Lees meer