Polikliniek

Anesthesiologie

U komt op de polikliniek Anesthesiologie voor een gesprek met de anesthesioloog (in opleiding). Op de peroperatieve screenings poli (de POS) wordt u vóór uw operatie door de anesthesioloog gezien. De anesthesioloog brengt uw gezondheidstoestand in kaart en maakt een inschatting van het operatierisico.
Contact en locatie

Locatie

Contact

Arts voert verdoving uit op patiënt voor de operatie.

Samen met u maakt de anesthesioloog een plan om de operatie zo veilig mogelijk te laten verlopen. Daarnaast bespreekt de anesthesioloog met u de gewenste anesthesietechniek (verdoving). Ook neemt hij of zij alle regels met u door die gelden rondom een operatie. Tijdens dit consult is er altijd ruim voldoende tijd om al uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Afspraak maken

De afspraak wordt voor u gemaakt. Er is telefonisch contact met u over de dag en het tijdstip. Ook staat de afspraak in patiëntenportaal mijnLUMC.  

Als de afspraak is gemaakt, ontvangt u een e-mail en/of krijgt u een afspraakbrief thuisgestuurd. Bij een afspraak die binnen enkele dagen plaatsvindt, sturen wij geen brief. 

De afspraak wordt voor u gemaakt. Er is telefonisch contact met u over de dag en het tijdstip. Ook staat de afspraak in patiëntenportaal mijnLUMC.  

Als de afspraak is gemaakt, ontvangt u een e-mail en/of krijgt u een afspraakbrief thuisgestuurd. Bij een afspraak die binnen enkele dagen plaatsvindt, sturen wij geen brief. 

Een afspraak wijzigen is mogelijk.

Voorbereiden op uw bezoek

In principe zijn alle gesprekken voor preoperatieve screening telefonisch. Kunt u slecht horen, spreekt u onvoldoende Nederlands of is er een andere reden dat een telefonisch consult niet mogelijk is? Dan maken we een fysieke afspraak met u. Is er tijdens het telefonische consult reden om u fysiek te zien? Ook dan maakt de peroperatieve screenings poli (de POS) met u een afspraak.

Heeft u een fysieke afspraak in het LUMC? Bereid u dan goed voor. Tijdens uw eerste afspraak bij de polikliniek stelt de arts u vaak enkele vragen over uw klachten. Eventueel doet de arts ook een klein lichamelijk onderzoek. Heeft u meerdere afspraken? Dan proberen we deze op dezelfde dag te plannen.

Aanvullende informatie voor uw bezoek