Expertisecentra voor Zeldzame Aandoeningen (ECZA)

Expertisecentrum voor narcolepsie

Het LUMC vormt samen met Slaap-Waakcentrum SEIN een nationaal expertisecentrum voor de slaapstoornis narcolepsie. Dit centrum is erkend door zowel de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) als het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Onze medisch specialisten werken nauw samen om patiënten de beste zorg en een optimale behandeling te geven.

​Welke zorg biedt het expertisecentrum?

Narcolepsie is een slaapstoornis die lang niet altijd goed wordt herkend en behandeld. Het is lastig om de klachten te herkennen en een goede diagnose te stellen. Dit neemt soms jaren in beslag. De experts van het LUMC en Slaap-Waakcentrum SEIN hebben jarenlange ervaring op het gebied van narcolepsie en proberen u zo snel mogelijk duidelijkheid te geven en de beste behandeling te bieden.

Zorg binnen een multidisciplinair team

In het expertisecentrum werken neurologen die nationaal en internationaal bekendstaan om hun expertise op het gebied van narcolepsie. Zij werken in een multidisciplinair team, dat bestaat uit verschillende specialisten zoals een longarts, kinderneuroloog, psycholoog, arts-onderzoekers, slaaplaboranten en een verpleegkundig specialist. Juist dankzij die intensieve samenwerking tussen verschillende disciplines kunnen we u zorg op hoog niveau bieden.

Kwaliteit van onze zorg

Het Expertisecentrum voor Narcolepsie is een nationaal verwijscentrum voor patiënten met narcolepsie. Het centrum is erkend door zowel de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) als het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ook is Slaap-Waakcentrum SEIN Heemstede geaccrediteerd door de Federatie algemene SlaapCentra (FSC), een teken dat het centrum kwalitatief goede zorg biedt.

De resultaten van binnen het expertisecentrum verricht onderzoek worden jaarlijks gepresenteerd op (inter)nationale wetenschappelijke bijeenkomsten en gepubliceerd in internationale wetenschappelijke tijdschriften.

Onderzoek naar narcolepsie

Ons onderzoek naar narcolepsie is zeer breed, maar grofweg in te delen in drie hoofdonderwerpen. Wij zoeken naar de immunologische oorzaak van narcolepsie, onderzoeken de gevolgen van narcolepsie voor patiënten en doen studies naar nieuwe behandelingen.

De onderzoeken naar narcolepsie behoren tot het profileringsgebied Translational Neuroscience. In een profileringsgebied werken meerdere specialismen met elkaar samen. Juist deze intensieve samenwerking tussen verschillende disciplines leidt vaak tot nieuwe inzichten.

Verwijzing naar ons expertisecentrum

Huisartsen die zijn aangesloten bij ZorgDomein kunnen patiënten via ZorgDomein digitaal verwijzen. Wilt u eerst overleggen met een neuroloog? Bel dan naar het secretariaat van Slaap-Waakcentrum SEIN Heemstede (023-5588 900) of met het algemene nummer van de polikliniek Neurologie van het LUMC (071- 526 2111).

Al in het bezit van een verwijsbrief? Die kunt u bij voorkeur per post versturen naar:

Slaap-Waakcentrum SEIN Heemstede

Gebouw Polikliniek Heemstede

Achterweg 5, 2103 SW Heemstede

Wilt u meer informatie over narcolepsie? Kijk dan op narcolepsie.nl of op allesovernarcolepsie.nl. Laatstgenoemde website wordt mede beheerd door specialisten van ons expertisecentrum.