Expertisecentra voor Zeldzame Aandoeningen (ECZA)

Centrum voor familiair huidmelanoom

Het LUMC is een nationaal centrum voor patiënten uit families waar een erfelijke vorm van melanoom voorkomt.

Welke zorg biedt het expertisecentrum?

Melanoom is een vorm van huidkanker die uitgaat van de pigment-producerende cellen van de huid. Melanoom openbaart zich doorgaans als een onregelmatig gekleurde of gevormde gepigmenteerde huidafwijking. Soms is het onderscheid met goedaardige gepigmenteerde huidafwijkingen zoals moedervlekken lastig om te maken.

In een deel van de gevallen komt melanoom bij meerdere familieleden voor. Men spreekt dan van familiair melanoom. In een deel van de gevallen kan een erfelijke factor als oorzaak worden aangetoond. Als er een erfelijke mutatie in het DNA wordt aangetoond in de familie noemen we het erfelijk melanoom of FAMMM-syndroom.

Dragers van een dergelijke erfelijke factor hebben een verhoogde kans om gedurende het leven melanoom te ontwikkelen. Ook bestaat er een licht verhoogd risico op het krijgen van alvleesklierkanker. De leden van deze families zien wij daarom regelmatig voor screening van de huid en bij bepaalde erfelijke mutaties ook op andere tumortypen.

Bestaat het vermoeden dat u melanoom hebt, bijvoorbeeld vanwege een afwijkende moedervlek? Dan hoeft u niet lang in spanning te zitten over uw diagnose. Het LUMC biedt sneldiagnose aan voor melanomen. Na verwijzing kunt u binnen 1 tot 5 werkdagen terecht voor een consult met onze gespecialiseerde dermatologen. Vaak is dan meteen duidelijk wat er aan de hand is en als er een vlek moet worden weggehaald weten we binnnen 5 werkdagen de diagnose van de patholoog.

Waar wij goed in zijn:

  • Evaluatie van gepigmenteerde huidafwijkingen (moedervlek, melanoom). Opsporen van (erfelijke) risicofactoren voor melanoom.
  • Toepassen van de nieuwste behandelingen (immunotherapie en targeted therapie).

Wij bieden uitgebreide informatie over huidkanker (melanoom) op onze website. Naast de huid kunnen melanomen in zeldzame gevallen ook voorkomen in het oog. In dat geval spreken we van een oogmelanoom.

Zorg binnen een multidisciplinair team

Het LUMC is een van de 14 behandelcentra voor uitgezaaid melanoom. We werken met een multidisciplinair team. Dit team bestaat uit specialisten van verschillende afdelingen die samen naar een behandeling zoeken die op uw situatie is afgestemd. Iedere week bespreken alle betrokken specialisten gezamenlijk de patiënten die onder behandeling zijn. Zo kunnen we elke patiënt een optimale behandeling bieden.

Kwaliteit van onze zorg

Het LUMC is een van de 14 behandelcentra voor uitgezaaid melanoom. We werken met een multidisciplinair team. Dit team bestaat uit specialisten van verschillende afdelingen die samen naar een behandeling zoeken die op uw situatie is afgestemd. Iedere week bespreken alle betrokken specialisten gezamenlijk de patiënten die onder behandeling zijn. Zo kunnen we elke patiënt een optimale behandeling bieden.

Kwaliteit van onze zorg

Het expertisecentrum voor familiair melanoom is een nationaal verwijscentrum voor melanomen en onderdeel van het European Reference Network (ERN/EUROCAN). In dit netwerk zijn nationaal erkende expertisecentra gebundeld, zodat ze optimaal kunnen samenwerken.

Onderzoek naar familiair huidmelanoom

Het LUMC heeft 7 profileringsgebieden: medische onderzoeksgebieden waarin het voorop wil lopen. Het onderzoek naar melanoom maakt onderdeel uit van het profileringsgebied Cancer Pathogenesis and Therapy. In een profileringsgebied werken meerdere specialismen met elkaar samen. Juist deze intensieve samenwerking tussen verschillende disciplines leidt vaak tot nieuwe inzichten, doordat onderzoeken vanuit verschillende invalshoeken worden benaderd.

U leest op onze website meer over ons onderzoek naar diagnostiek, erfelijkheid en uitgezaaid melanoom.

Onderzoek naar erfelijke alvleesklierkanker

Patiënten met de erfelijke vorm van melanoom hebben een verhoogd risico op alvleesklierkanker. Vanaf ongeveer 45-jarige leeftijd bestaat daarom de mogelijkheid om de alvleesklier regelmatig te laten onderzoeken op de afdeling maag-, darm- en leverziekten. U kunt zich naar deze afdeling laten verwijzen via de huisarts, polikliniek Dermatologie of polikliniek Klinische Genetica.

Verwijzing naar ons expertisecentrum

Elke donderdag is er een spreekuur voor nieuwe patiënten die door de huisarts naar ons zijn verwezen voor beoordeling van gepigmenteerde plekjes. De wachttijd bedraagt maximaal 2 tot 3 dagen. De mogelijkheid bestaat om zo nodig direct behandeld te worden.

Huisarts:

Verwijzen (geen spoed)

  • Huisarts meldt de patiënt aan via zorgdomein.
  • Patiënt (in bezit van verwijsbrief) belt ons voor een afspraak tussen 09.00 en 13.00, via telefoonnummer 071-5262630.

Spoedverwijzing

  • Huisarts overlegt telefonisch met de dienstdoende arts
    • tussen 08.30 tot 13.00 uur via telefoonnummer 071-5261160
    • tussen 14.00 tot 16.30 uur via telefoonnummer 071-5261481