Bestuur LUMC

Raad van Toezicht

dr. C.A. Linse, voorzitter
mw. drs. E.C. Meijer
mw. dr. N.D. de Ruiter
drs. D.G. Vierstra
prof. dr. M.L.A. Decramer
mw. mr. A.E. Hoeksema, ambtelijk secretaris

Register Nevenwerkfuncties leden Raad van Toezicht LUMC

Raad van Bestuur

Prof. dr. D.H. Biesma, voorzitter
Prof. dr. P.C.W. Hogendoorn, lid/decaan
Mw. K. Smit, lid
mw. mr. A.E. Hoeksema, secretaris

Register Nevenwerkfuncties leden Raad van Bestuur LUMC