Metyrapontest

De metyrapontest onderzoekt de functie van de hypothalame-hypofysaire-bijnierschorsas. De test wordt uitgevoerd voor het aantonen of uitsluiten van secundaire bijnierschorsinsufficientie. Dit kan aan de orde zijn bij hypofyseaandoeningen. Daarnaast kan de test gebruikt worden bij bijnierinsufficientie ten gevolge van exogene steroïden. De test moet onder de juiste omstandigheden worden uitgevoerd en wordt daarom verricht op verpleegafdeling.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Endocrinologie.

Onze zorg

Wat is Metyrapontest?

Metyrapon is een medicijn dat gebruikt wordt om de samenwerking tussen de hersenen en de bijnier, voor wat betreft de productie van cortisol, te testen. Metyrapon remt een stof in de bijnier (11beta-hydroxylase), die belangrijk is voor de vorming van cortisol in de bijnieren. Het gevolg is ophoping van het voorloperhormoon van cortisol (11-desoxycortisol ) en een daling van het cortisolgehalte in het bloed. Normaal gesproken leidt dit tot meer productie van het hormoon ACTH in de hypofyse en een grotere ophoping van 11-desoxycortisol. Bij een secundaire bijnierschorsinsufficiëntie neemt 11-desoxycortisol onvoldoende toe en is het ACTH gehalte laag, omdat de hypofyse niet in staat is voldoende te reageren op het lage cortisolgehalte.

Waarom doen we dit onderzoek/deze behandeling?

Met de uitslag van de metyrapontest kan de arts concluderen of de hypofyse -bijnieras goed functioneert of dat er sprake is van tekort. Bij bijnierhormoon tekort kan de bijnierfunctie aangevuld worden met hydrocortison tabletten.

Waarom u bij ons in goede handen bent

Het LUMC is een expertisecentrum voor bijnier- en hypofyseaandoeningen..

Voorbereiding

Wat gaat er vooraf aan het onderzoek of de behandeling?

De indicatie voor de metyrapontest wordt gesteld op basis van uw klachten en bloedwaardes tijdens een poliklinisch consult met uw behandeld arts.

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Medicijngebruik

 • Medicijnen die corticosteroïden bevatten, zoals hydrocortison, ACEcort, dexamethason, prednison, bepaalde soorten inhalatie medicatie of neusspray, mogen vanaf 24 uur voor uw komst naar het LUMC niet meer worden gebruikt. Indien u twijfelt of uw medicatie corticosteroïden bevatten kunt u contact opnemen met uw behandelend arts. Wij willen graag weten wanneer de laatste inname (datum, tijd) van deze medicijnen geweest is. Eventuele andere medicijnen mag u gewoon innemen zoals u dat gewend bent. Op de verpleegafdeling wordt uw medicijngebruik van de afgelopen tijd met u doorgenomen en genoteerd.

 • Oestrogeen bevattende preparaten (orale anticonceptiepil, Femoston, Nuvaring) dienen tenminste 6 weken voorafgaande aan de test gestaakt te zijn.

Nuchter

U hoeft voor deze test niet nuchter te komen.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

 • Op de dag van het onderzoek meldt u zich aan de balie van verpleegafdeling waar het onderzoek wordt gedaan. De exacte tijd en plaats worden apart doorgegeven.

 • Uw gegevens worden met u doorgenomen en u wordt naar de kamer gebracht waar u de nacht doorbrengt. Tussen 23.00 en 00.00 uur krijgt u 8 tot 12 tabletjes Metyrapon (afhankelijk van uw gewicht), in te nemen met wat melk of yoghurt. Daarna gaat u slapen.
 • U mag eventueel een licht ontbijt nuttigen voorafgaand aan de bloedafname.
 • U neemt uw eigen medicatie mee.
 • De volgende ochtend wordt tussen 08.00 en 09.00 uur bloed afgenomen. Hierna mag u weer eten.
 • Na controle van de bloeddruk en goedkeuring van de endocrinoloog mag u naar huis. Dit zal

  Ongeveer 1 uur na de bloedafname zijn.

 • Meestal zullen patiënten na de test hun hydrocortison hervatten of dit medicament voor de zekerheid gebruiken tot de uitslag van de test. Dit wordt met u afgesproken.
 • U krijgt een afspraak op de polikliniek voor de uitslagen.

Waar moet u op letten direct na het onderzoek / de behandeling?

Indien u klachten krijgt van misselijkheid, braken, duizeligheid in de nacht kunt u de verpleegkundige van de afdeling contacten.

Wanneer krijgt u de uitslag?

Uw behandelend arts zal de uitslag met u bespreken. U krijgt hiervoor een afspraak enkele weken na het onderzoek.

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

Als bijwerking van de test kan zich enige misselijkheid en braken voordoen. Ook duizeligheid, sufheid, hoofdpijn, daling van de bloeddruk en allergische huidreacties zijn gemeld. Over het algemeen slapen mensen hier doorheen en worden bijwerkingen niet opgemerkt. De verpleging houdt u ’s nachts goed in de gaten.

Nazorg

Contact bij problemen na uw onderzoek/behandeling

Bij vragen of klachten (bijv. misselijkheid, braken, diarree, buikpijn, afname eetlust, duizeligheid) kunt u contact opnemen met de polikliniek endocrinologie (071-526 3505), of bij geen gehoor met de dienstdoend endocrinologie via de telefooncentrale van het LUMC (071-526 9111).

Behandelteam
 • Internist-endocrinoloog (uw poli arts en het team)

 • Internist-endocrinoloog in opleiding

 • Verpleegkundig specialist (E. Leijtens, E. Fredriks-van Leijden)

 • Endocrinologie verpleegkundige (M. Dijk-Schaap)

 • Medewerkers van de afdeling waar u opgenomen bent (zaalarts, verpleegkundige).
Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Polikliniek Endocrinologie: 071-526 3505

Algemeen nummer LUMC: 071-526 9111

Handige links