Opleiding tot internist

De medische vervolgopleiding interne geneeskunde is een 6-jarige opleiding. In de regio Leiden wordt deze aangeboden door het LUMC in samenwerking met 4 regionale ziekenhuizen: het HagaZiekenhuis en Haaglanden Medisch Centrum (beide in Den Haag), het Groene Hart Ziekenhuis (Gouda) en het Alrijne Ziekenhuis (Leiderdorp).

Het primaire opleidingsteam interne geneeskunde in het LUMC bestaat uit:

 • Dr. N.M. Appelman-Dijkstra, opleider interne geneeskunde
 • Prof. dr. L.G. Visser, plaatsvervangend opleider
 • mr. E.J. de Lange, adviseur opleiding

Hoe word ik internist?

Ieder jaar rond augustus bepaalt het ministerie van VWS per medische vervolgopleiding hoeveel artsen in het volgend kalenderjaar met deze vervolgopleiding mogen beginnen.

In de regio Leiden wordt in september (en zo nodig in februari) een sollicitatieronde gehouden voor opleidingsplaatsen interne geneeskunde in het volgend jaar.

Als je in aanmerking wil komen voor deelname aan deze ronde, stuur dan een sollicitatiebrief met CV en ingevuld sollicitatieformulier (op te vragen via Opleidinginterne@lumc.nl) naar:

Ieder jaar rond augustus bepaalt het ministerie van VWS per medische vervolgopleiding hoeveel artsen in het volgend kalenderjaar met deze vervolgopleiding mogen beginnen.

In de regio Leiden wordt in september (en zo nodig in februari) een sollicitatieronde gehouden voor opleidingsplaatsen interne geneeskunde in het volgend jaar.

Als je in aanmerking wil komen voor deelname aan deze ronde, stuur dan een sollicitatiebrief met CV en ingevuld sollicitatieformulier (op te vragen via Opleidinginterne@lumc.nl) naar:

LUMC - Dr. N.M. Appelman-Dijkstra

Hoofdopleider Interne Geneeskunde

C7-Q

Postbus 9600

2300 RC  Leiden

Sluitingsdatum voor deze sollicitatie is steeds 1 juni.

Na sluiting van de aanmeldingstermijn wordt een selectie gemaakt uit de aanmeldingen.

Als je wordt uitgenodigd voor deelname aan de sollicitatieronde, ontvang je zo snel mogelijk na 1 juni hiervan bericht.

De sollicitatieronde bestaat uit 5 gesprekken met de hoofdopleider en plaatsvervangend opleider van het LUMC, de opleiders van de regionale partnerziekenhuizen en een aantal opleiders van differentiaties.

Tevens neemt 1 van de AIOS deel aan de gesprekken. De gesprekken met alle sollicitanten vinden op 1 dag plaats in het LUMC. Aan het eind van deze dag worden de gesprekken in een gemeenschappelijke vergadering van de opleiders geëvalueerd en wordt besloten wie wordt aangenomen voor de opleiding in de regio Leiden. De sollicitanten worden dezelfde dag op de hoogte gesteld van de uitslag.

In principe kan iedere kandidaat slechts 1 keer deelnemen aan de sollicitatieronde, tenzij de opleiders met een specifiek advies aangeven dat deelname in het volgende jaar is toegestaan.

Meer informatie over de sollicitatieprocedure is verkrijgbaar bij de adviseur opleiding (e.j.de_lange@lumc.nl, telefoon 071 - 526 4673).

Aangenomen voor de opleiding

Na een positief bericht van de opleider wordt voor iedere AIOS, in overleg met de regionale opleiders en met de AIOS zelf, een opleidingsschema opgesteld.

Voor de start van de opleiding dient de AIOS zich aan te melden bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). Voor het invullen van het formulier maak je een afspraak met de adviseur opleiding.

De opleiding kan starten zowel in het LUMC als in een van de regionale ziekenhuizen.

Na een positief bericht van de opleider wordt voor iedere AIOS, in overleg met de regionale opleiders en met de AIOS zelf, een opleidingsschema opgesteld.

Voor de start van de opleiding dient de AIOS zich aan te melden bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). Voor het invullen van het formulier maak je een afspraak met de adviseur opleiding.

De opleiding kan starten zowel in het LUMC als in een van de regionale ziekenhuizen.

Iedere AIOS krijgt vanaf het begin van de opleiding een onbetaalde aanstelling bij het LUMC, zodat hij of zij gebruik kan maken van de online bibliotheek.

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit een aantal verplichte stages (klinische interne geneeskunde, poliklinisch werken, consultatieve geneeskunde, intensive care) en keuzestages. De stages duren elk 4 tot 6 maanden. De eisen voor de opleiding staan beschreven in het Besluit Interne Geneeskunde en het Kaderbesluit van de RGS (www.knmg.nl).

Verplichte stages:

 • Algemene Interne Geneeskunde
 • Consultatief werken
 • Intensive Care
 • Polikliniek

De opleiding bestaat uit een aantal verplichte stages (klinische interne geneeskunde, poliklinisch werken, consultatieve geneeskunde, intensive care) en keuzestages. De stages duren elk 4 tot 6 maanden. De eisen voor de opleiding staan beschreven in het Besluit Interne Geneeskunde en het Kaderbesluit van de RGS (www.knmg.nl).

Verplichte stages:

 • Algemene Interne Geneeskunde
 • Consultatief werken
 • Intensive Care
 • Polikliniek

Keuzestages:

 • Acute Geneeskunde
 • Bloedtransfusiegeneeskunde
 • Cardiologie
 • Endocrinologie
 • Hematologie
 • Infectieziekten
 • Klinische Epidemiologie
 • Klinische Farmacologie
 • Klinisch Onderwijs
 • Longziekten
 • Maag-, Darm- en Leverziekten
 • Medische Oncologie
 • Nefrologie
 • Ouderengeneeskunde
 • Reumatologie
 • Vasculaire Geneeskunde

Onderwijs tijdens de opleiding

Tijdens je opleiding volg je onderwijs verzorgd door het ziekenhuis waar je werkt, plus algemeen onderwijs.

Dit laatste is verplicht voor alle AIOS interne geneeskunde en alle AIOS van de vooropleiding interne geneeskunde:

Centraal Onderwijs Interne Geneeskunde (COIG) via de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV). Dit betreft 1 onderwerp per jaar, waarbij deelnemers gedurende een half jaar elke maand een aantal opdrachten maken. Het onderwerp wordt afgesloten met een centrale dag. Aanmelden gebeurt via de website van de NIV (internisten.nl). Je wordt dan op de deelnemerslijst geplaatst en ontvangt het studiemateriaal en de uitnodiging voor de afsluitende dag

Tijdens je opleiding volg je onderwijs verzorgd door het ziekenhuis waar je werkt, plus algemeen onderwijs.

Dit laatste is verplicht voor alle AIOS interne geneeskunde en alle AIOS van de vooropleiding interne geneeskunde:

Centraal Onderwijs Interne Geneeskunde (COIG) via de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV). Dit betreft 1 onderwerp per jaar, waarbij deelnemers gedurende een half jaar elke maand een aantal opdrachten maken. Het onderwerp wordt afgesloten met een centrale dag. Aanmelden gebeurt via de website van de NIV (internisten.nl). Je wordt dan op de deelnemerslijst geplaatst en ontvangt het studiemateriaal en de uitnodiging voor de afsluitende dag

Regionaal Onderwijs Interne Geneeskunde (ROIG). In een vierjaars cyclus worden diverse onderwerpen uit de deelgebieden van de interne geneeskunde behandeld. De dagen worden steeds 2 keer gegeven. Via een mail aan opleidinginterne@lumc.nl kun je op de mailinglijst komen te staan, zodat je van tevoren het programma en de literatuur ontvangt.

Discipline Overstijgend Onderwijs. Boerhaave Nascholing organiseert onderwijs over niet-medische onderwerpen voor alle AIOS van alle medisch specialismen. AIOS interne geneeskunde dienen ieder jaar ten minste 1 cursus te volgen.

Overzicht DISCOO-cursussen Interne Geneeskunde

 • Jaar 1 Communicatie
 • Jaar 2 Evidence Based Medicine
 • Jaar 3 Klinische onderwijskunde
 • Jaar 4 Goed Hulpverlenerschap
 • Jaar 5/6 Medisch Management
 • Jaar 5/6 Medische Ethiek

Differentiaties

De laatste twee jaar van je opleiding tot internist kun je op drie verschillende manieren invullen:

 • Met een voortzetting van de algemene opleiding;
 • Met een enkelvoudige differentiatie (vroeger ‘aandachtsgebied’);
 • Met een samengestelde differentiatie, die bestaat uit twee of drie differentiaties.

In Leiden kun je, na overleg met de hoofdopleider en de opleider in de betreffende differentiatie, de volgende enkelvoudige differentiaties volgen:

Bovenstaande differentiaties zijn te combineren tot een samengestelde differentiatie.

De opleidingen in de differentiaties staan uiteraard ook open voor AIOS Interne Geneeskunde uit andere opleidingsregio's.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Eveline de Lange, adviseur opleiding interne geneeskunde (e.j.de_lange@lumc.nl of 071-5264673).

test

test