Afdeling

Medische oncologie

De afdeling Medische Oncologie houdt zich bezig met de diagnostiek, behandeling en begeleiding van patiënten met kanker. De focus ligt daarbij op chemotherapie, immuuntherapie, hormonale behandeling en doelgerichte behandeling.
Patiëntenzorg

Een behandeling bij kanker start met een behandelplan. Dat stellen we samen met u op, nadat we een aantal stappen hebben doorlopen.

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

Onze afdeling verricht ook wetenschappelijk onderzoek. Een deel van dit onderzoek is alleen mogelijk dankzij uw directe medewerking als patiënt.

De onderzoeken die we verrichten zijn heel divers. Een deel van ons onderzoek vindt in het laboratorium plaats, maar vaak vragen we ook onze patiënten of ze zelf mee willen doen. Want een groot deel van ons onderzoek naar kanker kunnen we niet verrichten zonder de hulp van diegenen om wie het draait. 

Onze afdeling verricht ook wetenschappelijk onderzoek. Een deel van dit onderzoek is alleen mogelijk dankzij uw directe medewerking als patiënt.

De onderzoeken die we verrichten zijn heel divers. Een deel van ons onderzoek vindt in het laboratorium plaats, maar vaak vragen we ook onze patiënten of ze zelf mee willen doen. Want een groot deel van ons onderzoek naar kanker kunnen we niet verrichten zonder de hulp van diegenen om wie het draait. 

Als uw situatie zich ervoor leent en u voldoet aan de criteria, kunt u meedoen met dit zogeheten klinisch onderzoek. U kunt uw arts ernaar vragen, maar het behandelteam zal ook zelf de mogelijkheden met u bespreken. We informeren u uitvoerig en u krijgt altijd de tijd om thuis eerst goed na te denken over deelname. En als u meedoet met een onderzoek is dat altijd op vrijwillige basis.

Deelname aan alle vormen van onderzoek is altijd vrijwillig. Een vereiste voor deelname aan onderzoek is dat de deelnemer een verklaring voor goedkeuring, een informed consent, tekent. Indien u niet meer mee wilt doen, kunt u uw toestemming altijd zonder opgaaf van reden intrekken.

Folder Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 'Medisch-wetenschappelijk onderzoek: algemene informatie voor de proefpersoon'

Polikliniek en verpleegafdeling

Verwijzers

Deze informatie is bestemd voor artsen die patiënten naar het LUMC willen verwijzen of vragen hebben.

Verwijzing

Huisartsen die zijn aangesloten bij Zorgdomein kunnen patiënten via Zorgdomein digitaal verwijzen onder Interne Geneeskunde.

Verwijzers die niet zijn aangesloten bij Zorgdomein kunnen de patiënte(n) digitaal verwijzen via deze link. Na ontvangst zal de aanmelding beoordeeld worden en zal de patiënt opgeroepen worden. U kunt dus niet zelf een afspraak maken voor de patiënt.

Deze informatie is bestemd voor artsen die patiënten naar het LUMC willen verwijzen of vragen hebben.

Verwijzing

Huisartsen die zijn aangesloten bij Zorgdomein kunnen patiënten via Zorgdomein digitaal verwijzen onder Interne Geneeskunde.

Verwijzers die niet zijn aangesloten bij Zorgdomein kunnen de patiënte(n) digitaal verwijzen via deze link. Na ontvangst zal de aanmelding beoordeeld worden en zal de patiënt opgeroepen worden. U kunt dus niet zelf een afspraak maken voor de patiënt.

Benodigde gegevens

In de brief graag minimaal vermelden:

  • Contactgegevens van de patiënt.
  • Indicatie voor verwijzing
  • Medische voorgeschiedenis
  • Vraagstelling consult
  • PA-verslag
  • Verslagen van de eventuele beeldvorming

Beeldvorming

Gelieve de beeldvorming digitaal via TWINN of per mail naar lumc-beeldenuitwisseling@lumc.nl.

Spoedgevallen

Voor vragen of problemen buiten werktijd kunt u via de centrale van het LUMC contact opnemen met de dienstdoende medisch oncoloog.

Onderwijs

In het  LUMC is onderwijs één van de kerntaken. De afdeling Medische Oncologie levert een actieve bijdrage aan de onderwijstaken van het LUMC. Dit geldt voor de studies Geneeskunde, Biomedische Wetenschappen, Klinische Technologie en de opleidingen tot medisch specialist en gespecialiseerd verpleegkundige. De afdeling levert daarmee een bijdrage aan de vakgebieden van de oncologie, immunologie en moleculaire biologie.

Binnen de afdeling medische oncologie gaan onderwijs en opleiding hand in hand met de patiëntenzorg. Dit is uitermate belangrijk voor het bevorderen van kennis over oncologische zorg (innovatie) en voor het vroeg rekruteren van talenten op het gebied van onderzoek en patiëntenzorg.

Research

The department of Medical Oncology not only delivers high care to patients but also invests in the development of next generation therapeutic approaches to treat cancer in the nearby future.

Over de afdeling

Contactgegevens

Wij zijn telefonisch bereikbaar om uw vragen te beantwoorden en voor het maken van een afspraak.

Polikliniek Oncologie

Voor vragen met betrekking tot afspraken:
Telefoonnummer ontvangstbalie: 071 - 526 35 23 (bereikbaar tussen 09:00 - 12:00)
Route polikliniek: 035

Contact bij spoed/klachten

Telefoonnummer oncologie verpleegkundige: 071 529 80 73

Bij spoed en ernstige klachten is dit nummer 24 uur per dag bereikbaar. Zo nodig wordt u doorverbonden met een arts. Geen spoed? Belt u bij voorkeur tussen 8.00 - 9.00 uur of tussen 14.00 – 15.00 uur.. Twijfelt u of er sprake is van spoed? Raadpleegt u dan de belkaart (Ook beschikbaar in ).

Wij zijn telefonisch bereikbaar om uw vragen te beantwoorden en voor het maken van een afspraak.

Polikliniek Oncologie

Voor vragen met betrekking tot afspraken:
Telefoonnummer ontvangstbalie: 071 - 526 35 23 (bereikbaar tussen 09:00 - 12:00)
Route polikliniek: 035

Contact bij spoed/klachten

Telefoonnummer oncologie verpleegkundige: 071 529 80 73

Bij spoed en ernstige klachten is dit nummer 24 uur per dag bereikbaar. Zo nodig wordt u doorverbonden met een arts. Geen spoed? Belt u bij voorkeur tussen 8.00 - 9.00 uur of tussen 14.00 – 15.00 uur.. Twijfelt u of er sprake is van spoed? Raadpleegt u dan de belkaart (Ook beschikbaar in ).

Verpleegafdeling

Postadres Medische Oncologie
Leids Universitair Medisch Centrum
Afdeling Medische Oncologie
Postzone B-3-P
Albinusdreef 2
Postbus 9600, 2300 RC Leiden

Visie

De afdeling medische oncologie streeft naar de beste zorg voor de patient, gekoppeld aan persoonlijke aandacht.
De koppeling van zorg aan ons onderzoekslab en oncologische clinical research unit zorgt voor innovatie en toegang tot experimentele behandelingen.

Patiënt doorverwijzen 

Wij werken multidisciplinair samen binnen de LUMC-Oncologiecentrum.

Binnen de regio werken wij samen in het regionaal oncologienetwerk West.