Opname en verblijf

Het Willem-Alexander Kinderziekenhuis heeft 3 verschillende verpleegafdelingen die zich bevinden in de J-zone op de zesde en zevende etage, J6 en J7. Op welke afdeling uw kind wordt opgenomen, is afhankelijk van de leeftijd en de behandeling van uw kind. 

Opname en verblijf

Soms heeft uw kind meer zorg nodig, waardoor het op de Intensive Care verpleegd moet worden. Deze afdeling bevindt zich op de vierde etage.

Samenwerking tijdens opname in het WAKZ

Tijdens het verblijf van uw kind op een van de afdelingen wordt er naar gestreefd om u en uw kind zo goed mogelijk te begeleiden en verzorgen. Om dit te realiseren wordt er nauw samengewerkt tussen artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychologen en pedagogisch medewerkers in het team. Uitgebreide informatie hierover kunt u lezen bij begeleiding en voorlichting.

Onderwijs tijdens opname

Tijdens een ziekenhuisopname kan uw kind begeleiding krijgen bij de schoolwerkzaamheden. Dit wordt verzorgd door de afdeling Educatieve Voorziening.

Veilig verblijf in het LUMC

De veiligheid van uw kind is voor ons heel belangrijk. Onze medewerkers werken daar elke dag hard aan, maar kunnen dat niet alleen. Samen met u maken we de zorg voor uw kind nog veiliger. Hoe? De volgende tips helpen om het verblijf van uw kind in het LUMC veiliger te maken.

Folder: Opname en verblijf in het Willem-Alexander Kinderziekenhuis