Patiënteninformatie

Bent u patiënt en geïnteresseerd in deelname aan een van onze onderzoeken? Hier vindt u algemene informatie over onze onderzoeksgroep. Verder kunt u per onderzoek lezen wat deelname hieraan voor u inhoudt.

SIPS-group

De SIPS-group is een onderzoeksgroep van de afdelingen neurochirurgie van het LUMC en MC Haaglanden. Wij richten ons onderzoek op behandeling van aandoeningen aan de wervelkolom. Nieuwe technieken worden vergeleken met bestaande behandelmethoden. Dit doen wij in samenwerking met diverse ziekenhuizen. Per onderzoek kunt u zien welke centra dit zijn.

Doel

De SIPS-group streeft er naar dat de uitkomsten van de onderzoeken worden toegepast in de dagelijkse zorg rond een patiënt. Met andere woorden: dat de keuze voor een behandeling zoveel mogelijk wordt gebaseerd op de uitkomst uit wetenschappelijk onderzoek (evidence based medicine).

Deelname patiënten

Om goed wetenschappelijk onderzoek te kunnen doen zijn wij afhankelijk van patiënten die bereid zijn hieraan mee te werken. Als u na het lezen van de informatie wilt deelnemen, kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer (071)526 2144 of sips@lumc.nl . Uiteraard staan wij ook voor u klaar als u vragen heeft.

Lopende onderzoeken

Momenteel worden voor de volgende onderzoeken patiënten geïncludeerd:

Algemene informatie over medisch wetenschappelijk onderzoek bij het LUMC kunt u nalezen op procedure medisch wetenschappelijk onderzoek. Ook het Ministerie van VWS heeft een brochure samengesteld met algemene informatie over deelname aan medisch wetenschappelijk onderzoek. Let wel dat bij deze informatie geneesmiddelenonderzoek als voorbeeld wordt genomen. Bij onze studies gaat het niet om het testen van medicijnen maar om het vergelijken van verschillende (chirurgische) behandelmethoden.