In/Exclusiecriteria

Inclusiecriteria:

  • ≥ 55 jaar oud
  • Acute type II of III densfractuur volgens Anderson en d’Alonzo classificatie (evt. i.c.m. andere fracturen); gediagnosticeerd middels CT
  • Minder dan twee weken na ontstaan
  • Informed consent

Exclusiecriteria:

  • Reumatoïde artritis
  • M. Bechterew
  • Behandeling voor densfractuur in voorgeschiedenis
  • Communicatie met patiënt is belemmerd (bv. taalbarrière, ernstige cognitieve beperking, coma)