INNOVATE Trial

                                              Logo.JPG

De INNOVATE Trial (INterNational study on Odontoid frActure Treatment in the Elderly) richt zich op het vaststellen van de optimale behandeling van densfracturen in de oudere patiënt. 

Een densfractuur is een breuk van de tweede nekwervel, waarbij de dens (de ‘draaier’) is afgebroken. De behandeling kan zowel chirurgisch als conservatief van aard zijn. Er bestaat geen consensus over welke van deze behandelingsstrategieën het beste resultaat geeft in oudere patiënten. Om deze reden wordt deze studie uitgevoerd.

Patiënten die aan de selectiecriteria voldoen zal worden gevraagd deel te nemen. De behandelend arts besluit welke behandeling zal worden toegepast. Bij een chirurgische behandeling wordt een operatie uitgevoerd. Bij een conservatieve behandeling wordt een nekkraag of halo-vest aangemeten. De behandeling wordt niet beïnvloed door deelname aan dit onderzoek. 

De uitkomsten van de toegepaste behandelingen worden vergeleken. Hierbij wordt zowel gelet op genezing van de breuk als op het functioneren van de patiënt. Voor dit onderzoek zijn 275 patiënten nodig. Alle patiënten worden 2 jaar vervolgd. 

Meerdere ziekenhuizen in Europa werken mee aan dit onderzoek. Coördinatie van het onderzoek wordt uitgevoerd door de Spine Intervention Prognostic Study (SIPS) Group van het Leids Universitair Medisch Centrum.  

ZiekenhuisAantal
Aarhus University Hospital2
AMC Amsterdam8
Barcelona, Vall d'Hebron7
Erasmus Medisch Centrum9
Feldkirch Universitares Lehrkrankenhaus36
Leeds General Infirmary4
Leuven University Hospital6
LUMC Leiden34
HMC Den Haag44
Munchen51
Alrijne Leiderdorp12
Rome Catholic University1
Spaarne Gasthuis4
St.Olafs Hospital Trondheim9
UMC Utrecht19
VUMC Amsterdam17
 
253

In het studieprotocol en in de patiënteninformatie kunt u meer informatie over deze studie vinden.